Slik får du jobb i sjømannskirkene

Med 32 sjømannskirker, fire studentpreststeder, tre reisetjenester og endog en seks prester i nordsjøtjeneste, er det litt å holde fingrene i for de som arbeider i sjømannskirken.

Den norske Sjømannskirken i Singapore.
Foto: Privat Foto: Ingebrigtsen
Den norske Sjømannskirken i Singapore.
Foto: Privat Foto: Ingebrigtsen Vis mer
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Kirkene og reisetjenestene finnes på alle kontinenter, i 15 land og områder, og har tilsammen 133 ansatte fra Norge. Av disse er 62 kvinner, et fåtall er kvinnelige prester eller kapellaner.

Jobber i sjømannskirken

Alle sjømannskirkene er kjent for sine vafler. I tillegg er det mulig å gifte seg i 17 av kirkene. Disse finner du i Skandinavia, Tyskland, Spania og USA. Dette er imidlertid bare noen av de ansattes mange oppgaver. Sjømannskirkene har flere jobbmuligheter, selv om ikke alle stillingsbetegnelsene finnes i alle kirkene og noen stillinger kan være sammenslått enkelte steder. Det er Sjømannsprest/bestyrer eller sjømannsprest/kapellan, Nordsjøprest, kontorsekretær, assistent, vaktmester og husmor. I tillegg finnes det ettårige stillinger for ungdom. For å sikre kontinuitet i de enkelte kirkene, bør man kunne arbeide der i tre år. Noen arbeider kortere tid.

Regn med lange dager, og tildels ubekvem arbeidstid. Selv om du har en fridag i uken og 2-3 frikvelder, kan ting skje som gjør at du må stille på kort varsel. Som kompensasjon får du seks ukers ferie, i tillegg til 17 bevegelige fridager hvert år. Med jobben følger delvis møblert bolig, og kirken betaler flytting av en viss mengde private eiendeler fra og til Norge. Kirken følger statens lønnstrinn men har egne lønnsplaner der prinsippet er at den disponible inntekten (brutto inntekt fratrukket boligfradrag og skatt) skal tilsvare hva ansatte i Den norske kirke får. Assistenter tjener fra 163.100 til 194.500 kroner, med tillegg i høykostland. Hjemreise dekkes hver sommer. Som en hovedregel kan du også regne med at du får dekket sosiale ordninger tilsvarende hva du får hjemme.

Spesielle krav

Oppgavene kan være mangfoldige. Her ser vi Ingebrigtsen som nisse.
Foto: Sjømannskirken Foto: Sjømannskirken
Oppgavene kan være mangfoldige. Her ser vi Ingebrigtsen som nisse.
Foto: Sjømannskirken Foto: Sjømannskirken Vis mer

Dette er ikke jobber som passer for alle. Søker du en stilling i sjømannskirkene er må du være bekjennende kristen over 22 år. Du må være medlem av statskirken, eller andre lutherske kirkesamfunn og norsk statsborger.

Til de ikke-teologiske stillinger er det ingen bestemte krav eller utdanningskriterier. Relevant kompetanse hos søkerne vurderes i forhold til de oppgavene du skal ha. I tillegg bør du førerkort og legge frem tilfredsstillende helseerklæring på eget skjema.

- Dette er jobber som passer best for utadvendte personer. Du må tørre å innlede samtaler med fremmede mennesker, og du må tørre å ta initiativ overfor de som kommer på besøk, sier Espen Ingebrigtsen som arbeider som assistent i Sjømannskirken i Singapore.

Ettåringer

Du trenger ikke nødvendigvis være utdannet prest eller inneha andre korrekte vitnemål for å få en jobb i sjømannskirken. Kirken tilbyr såkalt ettårings-stillinger, spesielt beregnet for unge mennesker.

- Litt avhengig av hvor de skal være i tjenesten, vil vi gjerne ha folk fra 22 år og oppover, forteller Inge Mørland, informasjonskonsulent i sjømannskirken.

Det vanligste er at studenter som ønsker et friår eller en pause etter studier benytter seg av denne anledningen til å oppleve en annen hverdag. Som sjømannskirken skriver i sin brosjyre: Du blir ikke rik på penger, men du får mange utfordringer, er faringer og nye bekjentskaper. I ettåringstjenesten kan du få mange forskjellige oppgaver, som regel av praktisk art. For eksempel å besøke skip i havn med norske aviser og varer, sitte vakt i sjømannskirkens leseværelse eller steke vafler sammen med husmoren. Disse stillingene utlyses en gang i året, årets søknadsfrist er 15. februar. Alle som blir ansatt samles til kurs om sommeren før utreise i slutten av august.

  • Tilbake til hovedartikkelen