- Regelverket er så strengt fordi en frykter rabiessmitte, sier Arild Pettersen ved Statens dyrehelsetilsyn. Også pus kan bli rabiessmittet.<br />
- Regelverket er så strengt fordi en frykter rabiessmitte, sier Arild Pettersen ved Statens dyrehelsetilsyn. Også pus kan bli rabiessmittet.
Vis mer

Slik er reglene

Vaksinasjoner, attester, tillatelser og karantene – reglene for inn- og utførsel av kjæledegger er mange.

Den som vurderer å anskaffe kjæledyr, bør tenke seg grundig om. Det er ikke enkelt å ta med dyr på ferie. Arild B. Pettersen i Statens dyrehelsetilsyn forteller om et komplisert regelverk.

Sverige

Norge og Sverige har nokså like regler for innførsel av dyr. Chinchilla, hamster, ilder, rotte, marsvin og mus kan fritt reise til og fra Sverige. Imidlertid må du kunne dokumentere ovenfor Tollvesenet at dyret er kjøpt i Norge. Dette gjør du med kjøpskvittering eller vaksinasjonsattest. Du kan også stoppe ved grensen og be tollerne attestere utførselen. Kanin og burfugl kan du også ta med deg, men du må på forhånd innhente tilbakførselstillatelse fra Statens dyrehelsetilsyn. For å få denne tillatelsen kreves det en maks syv dager gammel attest fra offentlig veterinær.

Hund og katt kan også kjøre på grønn sone under forutsetning av at du ikke har besøkt andre land. Kommer du hjem fra kontinentet via Sverige, skal du stoppe hos Tollvesenet for kontroll. Du må også ha en svensk innførseltillatelse for å slippe inn i Sverige.

Danmark og Finland

Til de skandinaviske naboene er det uproblematisk å ta med dyr. Her finnes ingen restriksjoner på innførsel av dyr fra Norge. Tilbake til Norge forløper også greit. Fra Danmark og Finland, kan du ta med deg chinchilla, ilder, rotte, marsvin, hamster, mus, kanin og burfugl. Imidlertid må du søke Statens dyrehelsetilsyn om tilbakerførselstillatelse. Denne gis under særskilte vilkår; Blant annet kreves det en veterinærattest som ikke må være eldre enn syv dager.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For tilbakeførsel av hund og katt fra Danmark og Finland gjelder følgende vilkår: ID-merking, nydatert helseattest med egenerklæring, vaksine mot hvalpesyke, leptospirose og rabies, blodprøve for kontroll av antistoffer mot rabies og parasittbehandling. Innførsel kun over betjente tollstasjoner og veterinærattesten skal uoppfordret forevises Tollvesenet (rød sone). Minste alder for innførsel for hund er 7 måneder og for katt 16 måneder.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Øvrige Europa

  • Til Spania, Belgia og Nederland: Disse landene krever at dyret er vaksinert mot rabies og kan fremvise en nydatert helseattest.

  • Tillegg for Spania: For å kunne ta med deg dyr inn i Spania, må kunne fremvise en maks ti dager gammel attest fra veterinær som går god for dyret helsetilstand. Denne skal være skrevet på spansk, fransk eller engelsk og være stemplet av den spanske ambassade i Norge.

  • Italia, Tyskland og Frankrike: Disse landene krever at du kan dokumentere rabiesvaksinering

  • Island og Irland:Disse landene har et svært strengt regelverk for innførsel av dyr. Tar du med deg kjæledeggen, venter fire måneder i karantene.

  • England: For å ta med deg kjæledyr til England kreves ID-merking, flere vaksiner, blodprøve, parasittbehandling og helseattest. I tillegg er England åpent for reisende med kjæledyr via spesielle reiseruter. Ytterligere informasjon finner du her.

  • Felles for disse landene er at rabiesvaksinen er satt for minimum tretti dager siden og maks 365 dager siden.
  • Fra Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Tyskland og Østerrike og inn til Norge: Fra disse landene er det en rekke restriksjoner knyttet til tilbakeførsel av hund og katt. Før Passopp eller Pus slipper inn i Norge etter en tur i ett eller flere EU-land, må de være ID-merket, ha medbragt nydatert helseattest med egenerklæring, fått vaksine mot hvalpesyke, leptospirose og rabies. Videre må du dokumentere at det er avgitt blodprøve for kontroll av antistoffer mot rabies og parasittbehandling. Innførsel kan kun skje over betjente tollstasjoner og dyret og veterinærattesten skal uoppfordret forevises Tollvesenet (rød sone). Minste alder for innførsel for hund er 7 måneder og for katt 16 måneder.
Felles for alle landene der det avkreves vaksinasjoner mot hvalpesyke og leptospirose før tilbakeførselen, er at disse må være foretatt minst 30 dager før innførsel og egenerklæringen skal stadfeste at hunden/katten bare har oppholdt seg i EU/EFTA-land de siste seks måneder. Parasittbehandling skal foregå i to omganger, først i løpet av ti dager før, og deretter innen sju dager etter innførselen.

Veterinæren vil kunne gi deg ytterligere informasjon om gjeldende regelverk. Distriktsveterinæren kan også fortelle deg om hvilke lover og regler som til enhver tid gjelder.

Kilde: Arild B. Pettersen ved Statens dyrehelsetilsyn