Slik er Nordsjøruta

Den nye sykkelveien er en utfording for tøffingene der den slynger seg mellom sjø og fjell, byer og skoger.