Slik bruker du 66.400 kroner

SKATTEPENGENE: Etaten som skal passe på dine og mine penger, kjøper flybilletter til 66.400 kroner per stykk. For de pengene kan du reise jorda rundt tre ganger og sende to skoleklasser på leirskole.>> Se hvor langt du kan reise for 66.400 kroner per billett

Montasje: Per Erveland
Montasje: Per Erveland Vis mer

Slik bruker du 66.400 kroner

 1. Så langt reiser du for 66.400 kroner


Da Riksrevisjonens fem ansatte, inklusiv ekspedisjonssjef Therese Johnsen dro på studietur til New Zealand i høst, kostet hver av billettene i snitt 66.400 kroner. De fløy businessklasse.

- Jeg har ikke noe problemer med å fly businessklasse, sier Therese Johnsen til DinSide.

Ekspedisjonssjef Johnsens reiseregning viser at hun brukte 66.634 kroner på flybilletten. Ved siden av dette leverte hun regninger for 12.619 kroner. Dette ifølge reiseregningene hun har levert.

Revidere statens pengebruk

Riksrevisor Bjarne Mørk-Eidem, Johnsens overordnede, er ikke helt enig i Johnsens skjønn:

- Jeg har godkjent reisen, men ikke billettene, sier Mørk-Eidem til DinSide. - Jeg har tatt dette opp med mine medarbeidere, men vil ikke gå ut med flere kommentarer.

I 2002 blir riksrevisoren kritisert for å ha latt Riksrevisjonen betale flybilletter og diett for hans kone under en tjenestereise til Portugal. Bjarne Mørk-Eidems kone skal ifølge VG ha brukt bonuspoeng opptjent på reiser hvor hun fulgte sin mann, på private turer. Å bruke statlige opptjente bonuspoeng er et brudd på tjenestemannsloven og kan være grunn til avskjedigelse.

Riksrevisjonens overordnede oppgave er å føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte.

Generøse statlige satser

Hva mener du?

Synes du det er greit
offentlige ansatte
flyr på businessklassebilletter
på tjenestereiser? (Avsluttet)
Nei, det er ikke bra.(84%) 735
Ja, det er greit(14%) 123
Vet ikke(2%) 16
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


I det offentlige er det også vanlig å følge statens regulativer. Det vil si at man på tjenestereiser får utbetalt tillegg i lønnen etter statens satser. Disse ligger gjerne høyere enn det reelle prisnivået i de respektive landene. For eksempel ytes det 1.300 kroner i diett- og overnattingstilskudd for reiser i Egypt. Døgnpris inklusive fullpensjon på det femstjerners hotellet Le Meridien i hovedstaden Kairo er 1.032 kroner. En månedslønning i Egypt ligger på mellom 200 og 500 egyptiske pund, tilsvarende 200 og 500 norske kroner. På en ukes tjenestereise kan man følgelig bo svært luksuriøst og i tillegg tjene 268 kroner per døgn, i tillegg til regulær lønn.

Moderniseringsdepartementets diett- og overnattingssatser for New Zealand er p.t. på henholdsvis 630 og 1.860 kroner. For opphold i Australia er satsene på 760 og 1.770 kroner. Det vil si at de fem ansatte i Riksrevisjonens trupp kunne ha brukt romslige 7.398 kroner hvis de fulgte reiseregulativet. De fem har likevel levert reiseregninger på på henholdvis 77.283, 78.327, 76.690, 79.513, 79.253 kroner. Det vil si at de har brukt mer enn hva regulativet tilsier at de burde. Til sammen har reisen kostet 391.066 kroner.

Billigere billetter i fleng

DinSide tok en ringerunde for å sjekke prisene på en tur tilsvarende den Riksrevisjonen har gjort. Hos Supersaver.no koster dyreste billettalternativ fra Oslo til Wellington, New Zealand og derfra til Sydney 24.000 kroner. Billigste alternativ koster 10.230 kroner, men det forutsetter at truppen er borte i sju dager eller mer. Begge billettene leveres av British Airways og Quantas. Er disse komfortable nok for Riksrevisjonen?

- British Airways har svært gode fly på langdistanseflygninger, sier Unni-Lovise Berge, markeds- og salgssjef i Marco Polo Travel/Supersaver.no/NRG til DinSide.

Hos nettreisebyrået Ebookers.no er det også betydelig billigere å reise. De booker billetter i februar til en pris på 25.768 for Oslo - Wellington, New Zealand - Sydney - Oslo. Også de foreslår billigere alternativer. På deres bestillingstelefon foreslås det at det kjøpes en såkalt jorda-rundt-billett som inklusive alle skatter og avgifter vil koste i overkant av 20.000 kroner.

Riksrevisjonens oppgaver

Ifølge Riksrevisjonen.no er etatens oppgaver som følger:

 • Riksrevisjonens overordnede oppgave er å føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.
 • Riksrevisjonen minner også sine 500 ansatte om følgende:

 • Alt revisjonsarbeid i Riksrevisjonen baseres på standarder og retningslinjer for revisjonsarbeidet. Formålet med standardene og retningslinjene er å gi begrepet god revisjonsskikk i Riksrevisjonen et innhold.
 • utenforliggende eller personlige interesser aldri må påvirke arbeidet som utføres
 • vi må utføre revisjonsarbeidet i henhold til lov, instruks og Riksrevisjonens standarder og retningslinjer
 • våre medarbeidere må ha personlig integritet og alltid takke nei til gaver eller godtgjørelser som kan påvirke eller kan oppfattes å påvirke vår uavhengighet
 • (redaksjonens uthevelse)

  Da DinSide ringer riksrevisor Bjarne Mørk-Eidem og ekspedisjonssjef Therese Johnsen for å høre om de mener at de med denne reisen har handlet i overensstemmelse med egne retningslinjer svarer de henholdsvis slik:

  - Det vil jeg ikke kommentere i media.

  - Det vil jeg ikke svare på.

  >> Se hvor langt du kan reise for 66.400 kroner per billett