Slik blir du sosialantropolog

Som ferdig utdannet sosialantropolog bør din idealisme være større en lønnskravet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Den som velger seg sosialantropologi har et langt lerret å bleke.

- Generell studiekompetanse kreves for å komme inn på grunnfag sosialantropologi. For å kvalifisere til tittelen sosialantropolog må du ha hovedfag i faget. Som innen de fleste fagretninger kreves det 80 vekttall for å komme inn på hovedfagsstudiet, som er normert til 2 år, opplyser Inger Marie Johansen, studiekonsulent ved Institutt ved sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø.

Smarte trekk

Den som vurderer en karriere innen sosialantropologi tar grunn- og mellomfag i faget i tillegg til obligatoriske ex.phil og ex.fac. Deretter er det fritt valg av studier etter interesse og evner. Men skal du ut i verden, er det et smart trekk å velge et språkfag.

- Har du for eksempel lyst til å drive med Latin-Amerika, bør du jo kunne spansk, sier Johansen.

For å komme inn på hovedfagsstudiet ved Universitetet i Tromsø, må du ha resultatet 2.7 eller bedre på grunn- og mellomfagseksamen.

- Hovedfagsstudiet innen sosialantropologi er spesielt. Studentene får definere sine egne prosjekter og får reist ut, sier Trond Waage, stipendiat ved Institutt for sosialantropologi.

Lønn

Ferdig studerte sosialantropologer kan velge jobb innen en rekke sektorer: Forvaltningen innen stat, kommune eller fylke, museer, undervisning, forskning eller bistand- eller interesseorganisasjoner har alle stillinger for denne yrkesgruppen.

Lønna er vel ikke på topp i stat og kommune. Svarer det seg økonomisk å utdanne seg til sosialantropologi?

- Nei, for mange er nok idealismen en sterkere drivkraft enn lønna, sier Inger Marie Johansen.

Johansen sier at sosialantropologer ansatt i staten begynner på lønnstrinn 35 som tilsvarer 259.900 kroner per år. Med noen års ansiennitet krabber lønn fem lønnstrinn opp.

Priveligert

Du er likevel ikke garantert evig feltarbeid i tropiske strøk, selv om du har spilt dine kort rett i studietia.

- Jeg er nok svært priveligert som reiser så mye, sier sosialantropolog Trond Waage som til sammen har tilbrakt halvannet år i det vestafrikanske landet Kamerun.

Man kan søke om forskningsstøtte fra flere hold, men det er likevel ikke enkelt å få dette. Ifølge Waage knyttes ofte forskningsprosjekter opp mot andre prosjekter som er relevant for betaleren. Et godt kontaktnett og gode relasjoner kan også være avgjørende for å komme med på de mest interessante prosjektene.

Tilbake til hovedartikkelen.