Slik blir du frivillighetsarbeider

Mulighetene er mange for deg som ønsker å vie litt av din tid til frivillighetsarbeid.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Frivillig arbeid er i utgangspunktet noe du gjør uten å få betaling, eller for svært lav betaling. Det finnes et utall organisasjoner som formidler den typen arbeide, de fleste driver på et religiøst eller idealistisk grunnlag. Du kan hjelpe andre i en vanskelig situasjon enten her hjemme eller i utlandet. Dette kan du gjøre hjemmefra, eller du kan reise ut i verden.

Ulønnet

Det er muligheter for å reise til store deler av verden som frivillighetsarbeider. Du kan være faglært eller ufaglært, og målet er å hjelpe andre i nød. De som reiser som faglært og bidrar med sin ekspertise – for eksempel innen logistikk, organisasjon eller medisin – er ofte lønnede og faller dermed litt utenfor det man kaller frivillig arbeide, som i utgangspunktet er ulønnet arbeide. Organisasjonsansvarlig Jon Reinholdt i FN-sambandet sier det er mye useriøst som foregår innen frivillighetsarbeid, og at de som reiser for å hjelpe ofte ikke tenker at det er nok av andre frivillige som er arbeidsløse.

- Det er fint at folk er frivillige, men det må være målrettet. De som mottar hjelpen er ofte bedre kvalifisert til jobben enn de frivillige, sier Reinholdt.

Før du reiser

Når du skal søke etter muligheter for å reise ut som frivillighetsarbeider, har du en stor oppgave foran deg. Mulighetene er nemlig usannsynlig mange. Det finnes en del nettsider som kan hjelpe deg et stykke på vei, som du vil finne linker til nederst i denne artikkelen. Det finnes også bøker om emnet, som går på hvordan du finner slikt arbeide.

Mark Hempshell har skrevet to bøker om frivillighetsarbeid: ”Finding Voluntary Work Abroad” viser muligheter i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Afrika, og ”Doing voluntary work abroad” – som viser deg hvordan det gjøres. Louise Whetter har samlet imponerende 700 organisasjoner som trenger frivillig hjelp, i boken ”The international directory of voluntary work”. Det finnes også flere bøker skrevet av frivillighetsarbeidere, med beskrivelser av forfatterens erfaringer.

Ungdomsdelegater

Røde Kors er en av mange hundre organisasjoner som driver frivillighetsarbeide. Det meste av Norges Røde Kors’ frivillige innsats foregår i Norge, men de har også et program hvor de sender ungdomsdelegater ut i verden for å drive frivillig arbeide. Dette skjer i samarbeide med Fredskorpset. Du må være mellom 21 og 29 år for å reise ut – selv om de i enkelte tilfeller kan gå opp til 35 år.

Du må gjennom et treningskurs, hvor du får innblikk i hva Røde Kors er – og hvor organisasjonene får et bedre innblikk i hvem som er egnet til å reise ut som ungdomsdelegat. Selv om du deltar på kurset, er du ikke garantert plassering. Du får dekket dine utgifter til å være ute, men det er meningen at delegatene skal gå i null. Utbetalingene tilsvarer statens lønnstrinn 1. I dag har Røde Kors og Fredskorpset ungdomsdelegater i Jamaica, Libanon og Aserbajdsjan. Målet med programmet er å utdanne nye mennesker i utviklingsarbeide, ved at de skaffer seg erfaring og innsikt gjennom å jobbe 10 måneder i et annet land.

Sjekkliste

Det finnes tusenvis av organisasjoner som formidler frivillighetsarbeide. Erling Kvernevik, ansvarlig for ungdomsdelegatprogrammet i Norges Røde Kors, gir her en liten sjekkliste som kan hjelpe deg til å styre unna de useriøse:

 • Har organisasjonen et opplegg for forberedelse og etterarbeide? Det er viktige kvalitetsaspekter at man får en viss opplæring og at det er et opplegg for etterarbeide når du kommer hjem igjen.
 • Hvordan er samarbeidet mellom den som sender og den som mottar? Det er ikke alle som har partnere med avdelinger dit du skal. Du bør også spørre deg hvorfor organisasjonen gjør dette; er det for å tjene penger – er det kun idealistiske mål? Organisasjonene kan også bli for idealistiske, mener Kvernevik.
 • Får du oppfølging når du er ute? Er det en person som er ment å skulle veilede deg?
 • Her kan du lese mer om å jobbe som hjelpearbeider, på DinSide Økonomi.
 • Her kan du lese mer om frivillighetsarbeide:

 • UN International Year of Volunteers offisielle nettside

 • UN Volunteers

 • Association of Voluntary Service Organisations

 • Fredskorpset

 • Norges Røde Kors

 • Atlantis Ungdomsutvekslings frivillighetsprogram

 • Solidaritetsarbeid i Brasil

 • Volunteer Abroad.com
 • Tilbake til hovedartikkelen.