Slik blir du eksportutsending

Alle veier fører til Rom – eksportrådet er åpent for mange typer utdannelse. Og som eksportråd er lønnslippen lystig lesning.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Norges eksportråds utsendinger får lønn etter UDs satser pluss et utenlandstillegg som avhenger av landets kostnadsnivå. Det trekkes kun statsskatt og dermed skulle de fleste komme godt ut av det, sier Teis Ulriksen, Norges Eksportråds regionsdirektør for Asia.

Lønna starter på ca 400.000. Utenlandsbeløpet varierer fra 250.000-400.000 kroner. I tillegg kommer fri bolig.

Langt lerret å bleke

For å komme i betraktning for en internasjonal karriere i Norges Eksportråd kreves høyere utdannelse. I tillegg bør en ha 2-3 års arbeidserfaring.

- For bare 5-6 år siden var det hovedsaklig siviløkonomer som kom i betraktning til stillinger i Norges Eksportråd. Nå er vi langt mer fleksible. Vi fokuserer på å bygge opp kompetanse som etterspørres i markedet. Det kreves nå like mye fagkunnskap som markedsforståelse, opplyser Ulriksen.

Regionsdirektøren sier at særlig sivilingeniører og folk med kompetanse på IT og teknologi er ønsket ekspertise.

- Men vi har også folk med statsvitenskap. Vi har til og med ansatt en religionshistoriker, sier Ulriksen.

For stilling som leder ved en av Norges Eksportråds utenriksstasjoner er kravene tøffere.

- Nesten halvparten av lederne kommer fra næringslivet og er som regel i førtiåra, sier Ulriksen.

Lukurativ stipendiatordning

To ganger i året utlyses såkalte stipendiatstillinger i Norges Eksportråd. Da kan norske statsborger i mellom 22 og 30 år søke på opplæringsstillinger. Målsettingen er todelt; Eksportrådet ønsker å til opplæring til kandidater som ønsker å videreføre sin utdannelse ved å delta i praktisk arbeid med eksport og internasjonalisering, og gi norsk næringsliv et rekrutteringsgrunnlag.

Etter en introduksjonsperiode for Norges eksportråds hovedkontor, blir en utplassert ved en utenlandsstasjon. Arbeidsoppgavene vil da spenne fra markedsrapportering- og analyser, søk etter lokale samarbeidspartnere for norske firmaer til messe- og informasjonsarbeid og mer praktiske oppgaver. Stipendiatstillingene har en varighet på ett år med muligheter for ett påbyggingsår. Det første året utbetales en lønn på 80.000 kroner, det neste 120.000 kroner. Av dette betales det kun statsskatt. I dag ligger denne på 16 prosent. I tillegg kommer et utenlandstillegg avhengig av kostnadsnivået i de respektive land. For stipendiater utplassert i London utbetales det et tillegg på 150.000 skattefrie kroner. En møblert bolig betales også.

Nye muligheter

I mars 2002 skal det hentes inn folk til flere stasjoner: Brüssel, New York, Houston, London, Düsseldorf, Paris, Praha og Tokyo. Annonsene finner du i Teknisk Ukeblad, Aftenposten, Finn.no, ANSA-nytt og på eksportrådets websider. Da Norges Eksportråd skulle besette stipendiatstillinger i mars i år var kravene som følger: Utdannelse fra universitet eller høgskole, god kjennskap til bedriftsøkonomi og internasjonal markedsføring og meget gode engelskkunnskaper. I tillegg var kjennskap til språk og kultur, og erfaring fra nærings- og organisasjonsliv, avgjørende. Er du fleksibel, målbevisst og besitter så vel innsatsvilje som samarbeidsevner, er mulighetene store.

  • Tilbake til introartikkel