Slik blir du dykkerinstruktør

Det finnes flere sertifiseringskurs som fører frem til jobben som dykkerinstruktør.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Organisasjonene PADI (Professional Association of Diving Instructors), CMAS (Comfédèration Mondiale des Activitès Subaquatiques) og NAUI (National Association of Underwater Instructors) tilbyr alle dykkekurs fra grunnkursnivå og opp til instruktørnivå.

- Det finnes en rekke forbund på verdensbasis som driver dykkeropplæring. Norges Dykkerforbund er tilknyttet CMAS som er et internasjonalt forbund for dykkere. PADI er et firma, sier Per Vangshøy, daglig leder i Norges dykkerforbund

Ulik kvalvisering

For å kunne drive med guiding under vann kreves det i Norges Dykkerforbund en såkalt trestjernes sertifisering. CMAS-godkjenningen gjennom Norges Dykkerforbund er internasjonal.

- Det kreves tre kurs med teori og praksis og 60 erfaringsdykk. Det er vanskelig å få til dette på under ett år. Du skal tross alt få erfaring, sier Vangshøy.

Tore Ring som tilbyr kurs gjennom PADI slutter seg til Vangshøy.

- Teoretisk sett er det mulig å kurse seg opp på instruktørnivå på et par måneder. Men for å bli en god instruktør må du ha erfaring. Da må du ha brukt tid på å dykke.

Det er ifølge Ring store variasjoner innen avlønningen av sportsdykkerinstruktører. En måte er å gi fast lønn pluss ulike provisjoner. En instruktør i arbeid ved Rødehavet kan tjene fra 8.000 – 12.000 kroner per måned.

- Dette er ikke noe man blir så veldig rik av. Det er kanskje lidenskapen som driver en.

Statens dykkerskole i Bergen utdanner arbeidsdykker og annet personell knyttet til profesjonell dykking. Lønnen avhenger av hvilken type dykking som utføres. Et offshore-firma opplyser at en trainee i har 25.000 kroner i måneden, mens en ferdig utdannet dykker tjener 38.000 kroner – begge uten tillegg. En rekke virksomheter innen offshore ansetter dykkere.

Nyttige veier videre

  • NAUI
  • CMAS
  • PADI
  • Statens dykkerskole i Bergen
    Norges Dykkerforbund

  • Tilbake til introartikkel