Slik blir du diplomat

Strenge krav stilles til den som vil jobbe på en av Norges 90 utenriksstasjoner. Men lønna er slett ikke himmelhøy.

Foto: Jorge Tutor Vis mer
[Ugjyldig objekt (NAV)]
Foto: Jorge Tutor Vis mer
PARIS, BRÜSSEL OG NEW YORK: De vestlige stasjonene er mest populære.
Foto: Jorge Tutor Vis mer

Det rekrutteres årlig 15-20 aspiranter til utenrikstjenesten. Disse plukkes ut blant en søkermasse på cirka 600-900 personer. For å bli tatt i betraktning må du ha fullført universitets- eller høyskoleeksamen, ha gode allmennkunnskaper, interesse for norsk samfunnsliv og internasjonale spørsmål, ha analytiske evner og gode engelskkunnskaper. Du bør også kunne andre språk, som for eksempel fransk, spansk eller russisk. Du må være norsk statsborger mellom 25 og 32 år.

Krevende

Alle søkere fyller ut søknadsskjema og sender ved bilder og nødvendige attester. Deretter sorterer UD ut søkere som blir innkalt til skriftlige prøver. Den skriftlige prøven omfatter en drøftingsartikkel om et gitt aktuelt utenrikspolitisk tema, en sammendragsartikkel og en oversettelsesoppgave. Ut fra disse besvarelsene blir det trukket ut et bestemt antall kandidater som går videre til en intervjurunde i Utenriksdepartementet. Videre blir det også helsesamtale og intervju med psykolog.

Det er Aspirantnemnda for utenrikstjenesten som fremmer innstilling til Utenriksdepartementet om hvilke søkere som etter nemndas oppfatning bør opptas til aspirantutdanningen.

Aspirantopplæringen foregår over 3 år, hvorav 2 år i departementet og 1 år ved en utenriksstasjon.

Alternative veier?

UD åpner likevel opp for søkere som ikke har høyere universitetsutdannelse dersom søkeren kan vise til relevant utdannelse og praksis fra arbeidsområder som for eksempel utenriks- og sikkerhetspolitikk, handels- eller utviklingspolitikk eller presse- og informasjonsspørsmål. UD opplyserer om at det finnes noen uten høyere utdannelse. Da alle søknader til stillinger i staten i følge UD behandles konfidensielt, er det vanskelig å si noe om hva slags bakgrunn som går gjennom i nemnda.

UD opplyser videre om at en kan starte med å jobbe som saksbehandler eller sekretær i Utenriksdepartementet. Da jobber man en tid for å samle erfaring. Med tiden søke seg til enten aspirantkurset eller til utenriksstasjonene.

Lønn

UD opplyser om at lønna for de flyttepliktige ved utenriksstasjonene starter på lønnstrinn 40. I følge Arbeids- og administrasjonsdepartementets lønnstabell utgjør dette 280.000 kroner per år.

Pop i UD

UD opplyser om at utenrikstjenesten er en flyttepliktig etat. Aspiranter som blir tatt opp må derfor regne med veksling mellom ute- og hjemmetjeneste. Tjenestegjøringen ute kan være ved ambassade, generalkonsulat eller i faste delegasjoner til internasjonale organisasjoner. Men er det noen steder som er spesielt fristende for en blivende utenriksstasjonert?

- De europeiske og vestlige stasjonene er mest populære, men at hvilke steder aspirantene ønsker seg til, varierer noe fra år til år, sier en kilde i UD til DinSide. Interesse- og kunnskapsfelt har stor betydning for hvor de ferske aspirantene sendes.

Tilbake til hovedartikkel.