Slik blir du au pair

Ønsker du å oppleve en annen kultur og lære et annet språk bedre, kan en jobb som au pair være en billig løsning.

Du bør like å omgås barn dersom du vil reise ut som au pair.
Du bør like å omgås barn dersom du vil reise ut som au pair. Vis mer
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ettersom arbeidsoppgavene ofte består av en del barnepass, kan det i tillegg være en fordel å like å omgås barn. Dessverre er det nok lettest å få en jobb som au pair dersom du er jente – fordi det er vanskelig å finne familier som vil ha en mannlig au pair.

Dine oppgaver

Som au pair jobber du med barnepass og andre husholdningsoppgaver hjemme hos en familie. Oppgavene og arbeidstiden varierer fra familie til familie – du kan for eksempel ha som oppgave å følge og hente barna på skolen og lage middag på ettermiddagen, og da ha fri på formiddagen. Eller du kan passe barna mens mor og far er på jobben, og ha fri på ettermiddagen. Rengjøring og andre husholdningsoppgaver må også påregnes, selv om dette ikke gjelder alle.

Regulert arbeidstid i Europa

Man har vel alle hørt skrekkhistorier om unge jenter som blir utnyttet av familien, som må jobbe hele døgnet for ingenting. For landene i Europa finnes det imidlertid regler for hvor mye du skal jobbe. Disse er nedtegnet i konvensjonen European Agreement on au pair placement, som du finner du her. Om arbeidstiden sier konvensjonen at den ikke skal overstige 30 timer per uke, og normalt ikke mer enn 5 timer per dag. Du skal ha fri annenhver søndag og helligdag, og minst en fast ettermiddag per uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjør det selv – eller la andre gjøre det for deg

Det finnes flere tilnærminger til å reise ut som au pair. Du kan søke og reise ut i regi av organisasjoner som Atlantis eller STS, du kan kontakte byråer som igjen videreformidler din søknad til au pair byråer i det landet du ønsker deg til, du kan kontakte au pair byråer i det landet du ønsker deg til, du kan kontakte arbeidsformidlingens utenlandsseksjon her hjemme, eller du kan lete i de store avisenes jobbannonser. Mange velger det første alternativet fordi dette føles tryggere dersom ”noe skulle skje”. Med en organisasjon har man et nettverk å kontakte, og man kan få i stand en omplassering dersom familien ikke holder sin del av avtalen. Arbeidsformidlingens utenlandsseksjon anbefaler deg å søke jobb gjennom organisasjoner eller agenter som formidler slike stillinger.

Dersom du ønsker deg til et europeisk land, og du føler deg trygg på at du greier å håndtere situasjonen, er det imidlertid ingenting i veien for å ordne ting selv. Dersom familien behandler deg dårlig, kan du oppsøke arbeidsformidlingen eller au pair byråer der du måtte befinne deg, og de vil kunne hjelpe deg med å finne en ny stilling.

Dersom du ønsker å reise å egen hånd, må du ha et tilbud fra arbeidsgiver før du reiser. Du bør også undersøke hvordan det er med trygderegler og forsikringer til det landet du skal reise.

Krav til deg:

For deg som ønsker å reise som au pair til Europa, stiller konvensjonen krav om at du må være mellom 17 og 30 år, og du må ha gjennomført en helsesjekk som maksimalt er tre måneder gammel før du blir plassert hos en familie. Du må også ha et konkret tilbud om arbeid før du reiser. For øvrig stilles det ingen krav til kompetanse eller utdanning ifølge konvensjonen, men det er en fordel med erfaring fra barnepass.

Dersom du skal reise gjennom en av organisasjonene, krever de gjerne to referanser fra din erfaring med barnepass dersom du ønsker deg til et europeisk land. Ønsker du å reise til USA, er kravene strengere; Atlantis krever for eksempel 200 timers dokumentert barnepasserfaring. For øvrig krever organisasjonene at du må ha fullført videregående skole, og dersom du ønsker å reise til USA, er øvre aldersgrense 26 år. Dersom du skal reise med organisasjonene til USA, må du binde deg for 12 måneder. I Europa kan du være kortere tid dersom du ønsker det – men du kan ikke jobbe som au pair i mer enn to år, ifølge konvensjonen.

Hva kan du tjene?

Hovedmålet med et au pair opphold er å forbedre språkkunnskaper og lære en annen kultur å kjenne. Derfor er det også nedfestet i konvensjonen at du skal ha anledning til å delta på språkundervisning eller andre kurs. Dersom du reiser til USA gjennom en av organisasjonene, får du i tillegg tilskudd fra vertsfamilien som skal gå til å betale kurs.

Lønnen du får som au pair er ikke til å bli feit av. Den avhenger selvsagt av sted, men ifølge organisasjonene ligger lønningene mellom 2.000-2.500 kroner i måneden i Europa. Betalingen i USA er noe bedre; her får du rett i underkant av 5.000 kroner per måned – men her må du også jobbe mer (45 timer i uka).

Organisasjonene:

Atlantis og STS er store byråer med kontorer og støtteapparat i landene de sender au pairer til. Det finnes i tillegg andre byråer som videreformidler din søknad til byråer i de områdene der du ønsker deg.

 • Atlantis ungdomsutveksling
  Sender au pairer til: USA, Nederland, England, Skottland, Irland, Frankrike, Island, Italia, Spania og Tyskland.
  Pris: 2.000 kroner for programpakken i Europa, 1.500 for USA. Tilleggsavgifter må påberegnes. Prisen til USA inkluderer reise t/r New York, mens du må påberegne reiseutgifter til Europa i tillegg til programpakke-prisen.
  Adresse: Kirkegata 32, 0153 Oslo. Tlf: 22 47 71 70
 • STS Au pair
  Sender au pairer til: USA.
  Pris: 400 i påmeldingsavgift og 1.095 i programavgift. Dette inkluderer flyreise.
  Adresse: Øvre Slottsgate 12 B, 0157 Oslo. Tlf: 23 35 88 90