Sjekk reglene her!

Utdrag fra tollvesenets regleverk:

Sjekk reglene her!
Sjekk reglene her!
Sjekk reglene her!

Toll- og avgiftsfritt kan du ta med inntil 10 kg ( inntil 15 kg ved innreise i Nordland, Troms og Finnmark ) til sammen av følgende jordbruksvarer: Meieriprodukter, korn, mel- og fôrvarer og høy. Innenfor den totale kvote på 10 (15) kg kan du ta inn begrensede kvantum av frukt, bær, grønnsaker, planter og plantedeler, se Helsemessige/plantesanitære krav (under). Av den totale kvote på 10 ( 15 ) kg kan inntil 3 kg til sammen være kjøtt/flesk og bearbeidede kjøttvarer, herunder kjøtthermetikk.

Som reisende kan du, i egen bagasje og til eget forbruk, medbringe ferskt kjøtt/kjøttvarer fra EØS-land (unntatt Island og Liechtenstein), forutsatt at varene er merket med godkjent stempelmerke fra eksportlandet. Adgangen til å innføre kjøtt/kjøttvarer fra land utenom EØS-området må i hvert enkelt tilfelle undersøkes på forhånd. Kjøtthermetikk kan imidlertid innføres fra alle land.

Følgende frukt, bær, planter og plantedeler kan innføres til privat bruk uten Sunnhetssertifikat fra innkjøpslandets planteinspeksjonstjeneste:

Inntil 3 kg til sammen av blomsterløk og blomsterknoller.
Inntil 25 stk. til sammen avskårne roser, nelliker, Gerbera og Gypsophila.
Inntil 5 kg til sammen av frukt og bær.
Inntil 5 kg til sammen av grønnsaker.