Sjekk hvem som har flest klager

Vi i DinSide Reise ønsker at du skal få innsyn i hvilke av arrangørene som oftest er i Reklamasjonsnemnda. Vi vil også gi deg statistikk over hvilke av arrangørene som taper flest saker. I snitt avholdes det et møte hver måned. Etter hvert møte vil vi hente inn opplysninger fra DNR slik at du skal kunne danne deg et bilde av hvem det er som er i ilden i det månedlige møtet.

Følg med om et par dager – da gir vi deg resultatene fra siste møte. Hvor mange fikk medhold i sine klager og hvem av arrangørene var det som tapte sine saker denne måneden? Vi vil også gi deg innsikt i noen av sakene som ble behandlet! Ved slutten av året vil vi sammenstille alle resultatene slik at du får et helhetlig bilde!

Charter: Dette kan du klage på

  1. Sjekk hvem som har flest klager