Se verden i perspektiv

Se hvordan verdenskartet ser ut dersom vi ser på befolkningstetthet, brutto nasjonalprodukt eller besittelse av atomvåpen, blant annet.

Worldmapper.org viser deg ifølge seg selv "verden slik du aldri har sett den". Worldmapper vrir på verdenskartet for å vise hvor skjev fordeling av areal, velstand, krigsdødsfall er. Her kan du se hvilke land som har mest atomvåpen, hvor i verden fattigdommen er størst, eller hvor det er flest tenåringsmødre.

Når kartet viser fordeling av velstand (målt i BNP), blir USA og Europa kjempestore kontinent, mens det sentrale Afrika bare en tynn landstripe. Vil du vite hvor folk bruker mest tid på å komme seg til jobben? Det er verst i India og Kina.

Riktig presentert?

Man kan jo spørre seg hvor riktig fremstillingen av de forskjellige statistikkene blir ved å vri på verdenskartet. Det er jo greit når det gjelder velstand. Det er bare å ta BNP og dele på befolkningen. Men hvordan kan man statistisk klare å sammenligne tidsbruk til jobb i all verdens land?

Worldmapper presenterer 294 forskjellige kart som sammenligner forskjellig type statistikk. Det er universiteter i Storbritannia og USA som står bak Worldmapper. Mange av kartene må nok tas med en klype salt, men det er uansett interessant å se hvordan verden ser ut.

Se kartene selv hos Worldmapper.org