SAS får ikke viljen sin

SAS, LO og NHO ønsker seg bonusordninger på flygninger innenlands med selskapene Norwegian, SAS og Widerøe, men flertallet går imot.

Tre høringsinstanser går inn for at muligheter for opptjening av bonus på innenriksruter i Norge blir gjenopprettet. Disse er SAS Norge, Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). De øvrige av 25 høringsinstanser går imot å gjenninnføre bonusordninger innenriks.

I høringsbrevet fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) går man inn for i hovedtrekk å forlenge forbudet mot bonusprogram som Konkurransetilsynet vedtok fra 1. august 2002 og som går ut 1. august i år.

Unntak for små selskaper?

FAD åpner for unntak om bonusprogrammer for flyselskaper som har under 15 prosents markedsandel på en rute eller som totalt har under 15 prosents markedsandel på sitt norske rutenett. Dette forslaget mener flere høringsinstanser at departementet ikke bør føre videre - blant annet Norwegian, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Statoil.