Så mye er Norge verdt

Norge som varemerke er verdt 230 milliarder dollar. Men Sverige er verdt enda mer.

Mens Norge verdsettes til 230 milliarder dollar (cirka 1,38 billioner kroner), verdsettes Sverige til 464 milliarder dollar (cirka 2,79 billioner kroner).

Det er Global Market Institute som presenterer dette i den siste National Brand Index rapporten.

14. plass totalt

Norge havner dermed på 14. plass på listen, som ser på seks forskjellige kategorier når landenes merkevare skal verdsettes:

  1. Hvordan landet styres/internasjonal innflytelse
  2. Turisme - ville de spurte reist hit? Oppfatter de landet som et bra turistland?
  3. Mennesker - hvor åpne og gjestfrie er menneskene?
  4. Kultur - hvordan oppfattes kulturarven? Omfatter også sportslig og kulturell suksess.
  5. Immigrasjon - klarer landet å lokke til seg immigrasjon og investorer?
  6. Eksport/produkter - ser på forskning og teknikk, og landet som handelspartner.

Det er USA som verdsettes høyest (19.7 billioner dollar). Deretter kommer Japan (9,6 billioner dollar) og Tyskland (5,4 billioner dollar).

Ser man på de forskjellige kategoriene, ligger Norge på en imponerende 4. plass når det gjelder 1. kategori. Danmark kommer på 5. plass, men Sverige slår oss med en 2. plass.

- Den pågående globaliseringen medfører at landene konkurrerer med hverandre om oppmerksomhet, respekt og tillit. Når stadig flere mennesker blir oppmerksomme på klimatrusselen, favoriserer det de landene som tar miljøspørsmålene på alvor, skriver Simon Anholt, ekspert på lands merkevare, i rapporten.

Norge må profilere seg bedre

Han mener at Sverige slår Norge her fordi svenskene er flinkere til å profilere seg som land.

- I en verden som styres av amerikanere er nordisk blyghet ingen konkurransefordel! Alle vet at Abba, Absolut, Volvo og Ikea er svenske varemerker. Men nesten alle de kjente norske menneskene, produktene, ja til og med stedene i Norge oppfattes bare som skandinaviske, sa Simen Anholt.

Når det gjelder kategori 2, turisme, kommer Norge på 17. plass. Sverige ligger på nr. 11, og Danmark på nr. 21. De tre som topper listen er Italia, Frankrike og Spania.

Vi får en 14. plass når det gjelder eksport/produkter. Sverige får en 8. plass, Danmark en 12. plass.

Når kulturen skulle vurderes, fikk vi en 18. plass, mot Sveriges 15. plass og Danmarks 17. plass. Storbritannia, Frankrike og Italia topper kategorien.

I kategorien for mennesker, får vi en 12. plass. Sverige kommer på 6. plass, Danmark på 10.

Når det gjelder immigrasjon, havner vi på en 13. plass, Sverige på en 5. plass, og Danmark på en 10. plass.