Ryanair må fjerne prisgaranti

Markedsrådet forbyr Ryanairs bruk av prisgaranti i markedsføringen av flybilletter.

Markedsrådet forbyr Ryanair å benytte prisgaranti i markedsføringen av flybilletter. Ryanair gis i dag frist til 3. januar 2009 til å endre markedsføringen og innrette seg etter vedtaket, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

- Prisgarantier og ulike billigstpåstander benyttes ofte av aktører i bransjer med hard konkurranse og fokus på prismarkedsføring. Slike påstander gjør at forbrukerne ikke sjekker priser hos andre selskap og dette demper konkurransen, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

- Dette er en viktig sak for forbrukerne både fordi det skaper ytterligere konkurranse i flymarkedet og fordi man ikke lenger villedes til å tro at Ryanair alltid er billigst, understreker Thon.

Halv million i tvangsgebyr

I vedtak av 03.11.2008 forbyr Markedsrådet Ryanair i sin markedsføring å benytte påstanden «Garanti for laveste pris - Finner du en lavere pris enn hos Ryanair, og vi refunderer det dobbelte av differansen», eller tilsvarende uttrykk som gir inntrykk av at selskapet har de billigste flyreisene, når det ikke kan dokumenteres.

Markedsrådet fastsetter at Ryanair skal betale 500.000 kroner i tvangsgebyr dersom selskapet overtrer Markedsrådets vedtak. Forbrukerombudet har i dag gitt Ryanair frist til 3. januar 2009 på å innrette seg etter vedtaket.

- Dersom Ryanair fortsetter denne formen for markedsføring etter fristen, må de betale tvangsgebyret, sier Thon.

Artikkelen fortsetter under annonsen