Ryanair anker dom om passasjeravgift

Oslo (NTB): Ryanair er i Oslo tingrett dømt til å betale 500.000 kroner i tvangsgebyr for ikke å ha rettet seg etter pålegg fra Markedsrådet. Selskapet anker avgjørelsen.

Ryanair dømt, men anker

  1. Ryanair anker dom om passasjeravgift


Markedsrådet krevde at Ryanair skulle tilbakebetale passasjeravgifter på billetter uten å ta seg ekstra betalt for denne operasjonen. Da Ryanair nektet å rette seg etter dette, påla Forbrukerombudet dem et tvangsgebyr, heter det i en pressemelding fra ombudet.

Ryanair mente imidlertid at tvangsgebyret var ugyldig og tok ut søksmål mot staten. Selskapet tapte første runde i rettsapparatet.

- Nå anker vi dommen. Ryanair har ikke gjort annet enn å holde seg til IATAs regler, på samme måte som alle andre europeiske flyselskaper som flyr til og fra Norge, sier operasjonsleder for Nord-Europa, Wilhelm Hamilton.

Tingretten er kommet til at utgiften per passasjer for Ryanair er ca. 4 øre, mens selskapets gebyr var 20 euro da Forbrukerombudet påla selskapet å fjerne gebyret. Retten finner gebyret urimelig.

- Våre kostnader er langt fra 4 øre per kundebehandling. Det er snarere snakk om 25-30 euro. Vi er helt uenig i regnestykket som ligger til grunn for dommen, sier Hamilton til NTB.

Arnhild.Kristiansen@ntb.no