LEI AV Å VENTE: Sjekk hva du har krav på ved forsinkelser. Foto: Colourbox.com
LEI AV Å VENTE: Sjekk hva du har krav på ved forsinkelser. Foto: Colourbox.comVis mer

Reisegarantiene minutt for minutt

Dette har du krav på ved forsinkelse.

Forsinkelser kan inntreffe enten du er pendler på vei til jobb, eller når du skal på ferie. Men hva har du egentlig krav på, når bussen, toget eller flyet blir forsinket?

DinSide kan her presentere transportselskapenes reisegarantier minutt for minutt, så du kan sjekke hva du har krav på som passasjer. For eksempel vil du kunne få tilbake halvparten av togbilletten, som utgjør 428 kroner, hvis toget fra Oslo til Trondheim blir mer enn en time forsinket.

Dette flyselskapet var mest punktlig

Forsinkelse på 20 minutter:

Ruter, Oslo: Kommer buss, t-bane, trikk eller båt mer enn 20 minutter for sent, og det skyldes uregelmessigheter som ikke er annonsert, får du dekket drosje med inntil 500 kroner.

AtB, Trondheim, Skyss, Bergen og TimeEkspressen refunderer utlegg til drosje eller annen alternativ transport med inntil 500 kroner på reiser under 1 time

Forsinkelse på 30 minutter

På de fleste av NSBs strekninger kan du få erstattet 50 prosent av billettutgiftene hvis forsinkelsen er på mer enn 30 minutter.

Skulle derimot Flytoget bli mer enn 30 minutter forsinket i forhold til oppgitt ankomsttid, og du ikke rekker flyet, kan Flytoget dekke utgifter til ny flybillett. Dette krever blant annet at du har tatt et flytog som i utgangspunktet gikk tidlig nok til å rekke flyets avgang.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik unngår du å miste bagasjen

Forsinkelse på 40 minutter:

AtB, Trondheim og TimeEkspressen: refunderer utlegg til drosje eller annen alternativ transport med inntil 750 kroner på reiser over 1 time, ved over 40 minutters forsinkelse.

Forsinkelse på 60 minutter


NSBs lengste togstrekninger, nærmere bestemt Oslo-Bergen, Oslo-Kristiansand-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø, kan kundene få tilbake 50 prosent av billettprisen ved forsinkelse på en time eller mer.

Reiser du med TimeEkspressen, får du refundert utlegg til drosje eller annen alternativ transport med opptil 1000 kroner på reiser med varighet over 3 timer.

Forsinkelse på to timer

Ved flyreiser på opptil 1500 km har man krav på forpleining, det vil si mat, drikke og eventuelt innkvartering som står i rimelig forhold til ventetiden, ved to timers forsinkelse.

Disse togene har gratis internett

Forsinkelse på tre timer


Ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km, har man krav på forpleining, det vil si mat, drikke og eventuelt innkvartering som står i rimelig forhold til ventetiden, ved tre timers forsinkelse.

Forsinkelser på fire timer

Ved andre flygninger enn de overnevnte har man krav på forpleining, det vil si mat, drikke og eventuelt innkvartering som står i rimelig forhold til ventetiden, ved fire timers forsinkelse.

Forsinkelse på fem timer

Fem timers forsinkelse gir krav på refusjon av den delen av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås på grunn av forsinkelsen. Reisende har videre krav på returflygning til avreisestedet snarest mulig.

En ny EU-forordning vil dessuten gi bedre rettigheter til båtpassasjerer ved forsinkelse. Blant annet vil man kunne kreve ombooking, refusjon av billetten eller forpleining ved forsinkelser på 90 minutter. Når disse rettighetene vil tre i kraft er fortsatt usikkert.

Sulten på sol? Finn restplasser her