Priser på reisen til OSL

I oversikten har vi ikke tatt med kostnaden ved bruk av egen bil. Vi har heller ikke tatt med kostnaden ved transport til de aktuelle holdeplassene. Tar med det med i betraktning, og man er flere som reiser sammen, blir taxi fort en kostnadseffektiv løsning.

Veien til OSL
ReisemåteSelskapPris voksenPris barn under 16BilpriserCirka reisetid
TogFlytoget1300*-21-24 minutter
 NSB7236-26-38 minutter
BussSAS flybussen95 (150 t/r)50 (0 med flybillett)-50 minutter
 Nor-Way flybussekspress1000*-65 minutter**
TaxiNorgestaxi- -500 per tur - 125 per person med full bil45 minutter
 Oslo Taxi--525 per tur - 131 per person med full bil45 minutter
 Taxi 2--525 per tur - 131 per person med full bil45 minutter
Egen bilEuropark, parkering--Fra 100 per døgn/300 per uke45 minutter + shuttletransport
Alle priser med utgangspunkt i avreise fra Oslo sentrum og aktuelle holdeplasser her. Transport til holdeplasser er ikke med. *)Dersom i følge med voksen. **)Fra Majorstua
[Ugjyldig objekt (NAV)]