Planleggere for europaturen

Disse ruteplanleggerne skal kunne hjelpe deg med både norgesreisen, og med planleggingen av europaferien. Men i hvilken grad de faktisk kommer til nytte, er svært varierende.

Maporama

Virker lovende, men skal vi finne fram i tettbygde strøk i byer, vil vi ha ruteforklaringer med veinavn og ikke veinummer. Du kan velge framkomstmiddel; bil, offentlig kommunikasjon eller til fots. Vi forsøkte oss på "til fots" Oslo-Trondheim, men fikk da denne beskjeden: Umulig å definere en rute med dette transportmiddelet. Maporama foreslår ruten med bil.

Har kart og skreven rutebeskrivelse, men det er ikke lett å skjønne hvor man er ut i fra verken kartet eller rutebeskrivelsen.

Finner ikke ruten Trondheim-København; "Umulig å definere en rute mellom de to adressene"

Du kan velge språk, blant annet norsk. Ingen tilleggsinformasjon.

Planleggere for europaturen


  Totalinntrykk: 1
  Dårlig kart, dårlige veibeskrivelser og at ruteplanleggeren anser det som umulig å finne veien mellom Trondheim og Oslo, sier jo sitt ...

  Ekstern lenke: Maporama

Planleggere for europaturen


RAC Route Planner

Finner ikke våre norske gateadresser, kan kun vise vei mellom byene.

Kan velge hvilken type rute du ønsker: kortest eller raskest, bomveger eller andre veger, med eller uten dine definerte mellomstasjoner. Og du kan velge hvor detaljert du vil ha beskrivelsen. Kan fås lite detaljert, og med detaljkart for hvert knutepunkt.

Veier med bomavgift er merket, men ikke med hvor mye du må betale.

Engelsk språk. Ingen tilleggstjenester.

Planleggere for europaturen


  Totalinntrykk: 2
  Grei tjeneste for veivisning mellom to byer, men ikke som veiviser mellom gateadresser i Norge. Pluss for detaljkart over veikryss.

  Ekstern lenke: RAC Route Planner

Planleggere for europaturen


Opel RoutePlanner

Kort, enkelt og greit. Lite detaljert kart og korte veibeskrivelser. Også denne utenlandske tjenesten finner rett vei til vår norske destinasjon, som flere av de norske tjenestene ikke greide.

Ingen tilleggsinformasjon. Engelsk språk. Zoombart kart, men tidkrevende og tungvint å finne fram til den detaljen du er ute etter.

Planleggere for europaturen


  Totalinntrykk: 3
  Veldig enkel og strippet tjeneste, med lite detaljerte beskrivelser, men det skal holde til å finne fram. Ustabil, og tjenesten er ofte nede.

  Ekstern lenke: Opel RoutePlanner

Planleggere for europaturen


Krak

Kan ikke søke så detaljert som på husnummernivå, men finner greit våre norske gatenavn og fører oss til riktig destinasjon, som noen av de norske tjenestene hadde problemer med.

Zoombart kart, og detaljkart over destinasjonene. Detaljert rutebeskrivelse også i teksts form som fungerer godt, med veisymboler, distanser etc. Du kan også få detaljkart om du klikker på de forskjellige rutepunktene i veibeskrivelsen.

Dansk språk.

Planleggere for europaturen


  Totalinntrykk: 4
  Fin tjeneste, som viser oss veien med beskrivelser og kart. Ingen tilleggstjenester.

  Ekstern lenke: Krak

Planleggere for europaturen


Mappy

Delikat tjeneste med kart og korte, enkle veibeskrivelser. Kartet er zoombart, og du kan velge å få tilleggsopplysninger som bensinstasjoner, hoteller, campingplasser etc. Det er ikke alle kategoriene det er like mange registreringer på, men på de fleste finner du i alle fall noe. Kan regne ut hvor mye du må beregne i kostnader til drivstoff, og du kan legge inn flere mellomstasjoner om du ønsker det.

Finner fram til vår norske destinasjon som flere av de norske tjenestene hadde problemer med.

Lett og kjapp tjeneste som det er lett å navigere fram og tilbake i. Delikat og oversiktlig side. Kan klikke inn på detaljerte kart på avreise- og ankomststedet.

Engelsk språk.

Planleggere for europaturen


  Totalinntrykk: 5-
  Deilig, kjapp og delikat tjeneste som vi gjerne ville gitt bedre vurdering, men når tjenesten påstår at vi entrer Sverige et sted mellom Espa og Oslo, og også ved Søndre-Nordstrand i Oslo ved en annen rute, har den ikke hel og full kontroll på geografien. Men på den annen side: Veibeskrivelsene i seg selv er jo riktige.

  Ekstern lenke: Mappy

Planleggere for europaturen


ViaMichelin

Her kan man velge mange tilleggsfunksjoner; du kan velge type rute du vil kjøre (kortest, raskest, unngå bompenger etc.), og plotter du inn dato for reise, vil systemet varsle om eventuelle stengte veier, veiarbeide osv. Om du registrerer deg, kan du også få opplysninger om turistattraksjoner, restauranter etc. på destinasjonene. Du kan få utregnet totale kostnader ved turen (bompenger og drivstoff), og du kan velge mellomstasjoner.

Denne gir oss faktisk riktig rutebeskrivelse på strekningen som flere av de norske ruteplanleggerne ikke greide.

Engelsk språk.

Planleggere for europaturen


  Totalinntrykk: 5
  Gir god informasjon og flotte rutebeskrivelser, så vel på kart som i listet form. Kan klikke fram flotte små detaljkart over kryss og veiskiller. God tilleggsinformasjon.

  Ekstern lenke: ViaMichelin

Planleggere for europaturen
Planleggere for europaturen


map24

Kjapp og fin ruteplanlegger. Du kan få denne på flere språk, blant annet norsk. Denne greier å navigere oss fram på riktig vei til den norske destinasjonen som flere av de andre norske tjenestene ikke greide.

Gir fin rutebeskrivelse på kart og liste, og du kan klikke på rutepunkt i listen og få zoomet inn på rett sted på kartet. Ruteplanleggeren kan også gi deg en mengde tilleggsinformasjon; for eksempel kan du velge å få vist severdigheter, campingplasser, bensinstasjoner osv.

Norsk språk.

  Totalinntrykk: 5+
  Veldig kjapp tjeneste med gode veibeskrivelser og gode tilleggstjenester. Flotte kart som zoomes kjapt inn, men kart og rutebeskrivelse er i stor grad avhengig av hverandre.

  Ekstern lenke: map24

>> Klikk her for å se de norske tjenestene