Pilotløse fly i luftrommet

Ikke bare fiksjon. Nå vil svenskene innlemme såkalte UAV'er i det kommersielle luftrommet.

Sverige vil nå bli det første landet i verden som tillater pilotløse fly, såkalte UAV'er, å fly i kommersielt luftrom, skriver svenske E24.

Så langt finnes det ingen UAV'er som fly i vanlig luftrom, men svenskene håper at dette kan bli en realitet allerede i 2012. Dette vil altså si at de skal fly parallelt med transportfly og vanlige passasjerfly.

- I dag finnes det ingen UAV'er med integrert flygeledningssytem for sivile fly i Europa. Sverige kan bli ett av de første landene i Europa hvor det blir mulig, sier Erik Bergdahl, UAV-inspektør i Luftfartsstyrelsen.

Saab ligger allerede i forkant av den teknologiske utvilklingen på dette feltet, og siden i våres har de jobbet intenst ved luftfartsverket med å sette opp regler for hvordan de pilotløse flyene skal kunne dele luftrom med vanlige passasjerfly. Saab håper på å kunne kjøre testfly i luftrommet allerede i 2008.

Med dette håper EDA, det Europeiske forsvarsbyrået, å kunne bruke UVA'er til mer enn bare militære formål til også å omfatte overvåking av luftrom og til det kommersielle. Dette skrive EDA i en pressemelding.

En UAV (Unmanned Aerial Vehicle) er et pilotløst fly som hittil har vært forbeholdt forsvarsmaktene i verden. Flyene har blitt brukt til rekognoseringsoppdrag i fiendtlig territorium uten fare for tap av piloters liv.

Her kan du lese mer om UAV'er på Wikipedia.
DinSide er ikke ansvarlig for hva som er publisert på eksterne nettsteder.