Picassos by

Picasso flyttet fra Màlaga til Barcelona da han var fjorten år. Picassos stamcafè, Els Quatr Gats, eksisterer den dag i dag i Carres Montsío.