Passet mitt har fått eselører. Er det fremdeles gyldig?