Hva gjør du hvis feriedrømmen blir et mareritt?<br />
<i>Foto: SXC</i> Foto: SXC
Hva gjør du hvis feriedrømmen blir et mareritt?
Foto: SXC Foto: SXCVis mer

Pakketur i vasken?

HUSKELISTE: Kakkerlakker på badet og maur i senga? Dette gjør du når pakkereisen ikke blir som forventet.


Pakkereiseloven gir god beskyttelse. For at du senere skal kunne klage på reisen til Reklamasjonsnamnda for pakkereiser, kreves det at reisen er kjøpt av et reisebyrå som er medlem av Norsk ReiselivsForum (NRF), og at pakken inkluderer to eller flere av disse tilbudene: transport, overnatting eller annet turisttilbud.

Forbrukerrådet kan gi dispensasjon fra kravet om medlemsskap i NRF dersom klagen ansees å ha stor, prinsipiell betydning. Dersom pakkereisen er kjøpt i utlandet, kan klagen behandles såfremt reisen starter fra Norge og turarrangør er norsk. Reisebyrået har gjennom sitt medlemsskap i NRF forpliktet seg til å følge Reklamasjonsnemndas vedtak, med visse unntak.

Slik klager du:

Dette må du gjøre dersom du mener at du ikke får det du har betalt for:

Klag på stedet, og så tidlig som mulig. Arrangøren har krav på å forsøke å rette opp evt. feil og mangler.

Sikre bevis. Ta bilder, bruk privat mobiltelefon om du ringer selskapet for å klage, og ta vare på all dokumentasjon, og noter navn på de du klager til. Ta foto og ikke video, da Reklamasjonsnemnda ikke godkjenner video som bevis. Bruk av privat mobiltelefon ved klager er smart, fordi du da kan bevise at opprigningen har funnet sted ut fra telefonutskrifter, om det blir nødvendig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter hjemkomst: Send skriftlig klage til charterselskapet så snart som mulig, og senest innen fire uker etter hjemkomst. Krev refusjon.

Ved tvistetilfeller: Dersom du og pakkereiseselskapet ikke kommer til enighet, kan du sende klagen videre til Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser, Postboks 2924 Solli, 0230 Oslo. Tlf: 22 54 60 00
På nett: www.reiselivsforum.no

Dette kan du klage på

Det som ikke står i katalogen: Du kan ikke klage på malingsflass om det står i katalogen at hotellet er slitt, men negative forhold som ikke står i katalogen kan du få kompensasjon for. Eksempelvis basseng som er stengt, byggearbeider som ikke er nevnt eller balkonger som mangler. Det samme vil gjelde manglende renhold og hotellbytter som ikke er avtalt på forhånd.

Flyforsinkelser: Vanligvis kan du regne med prisavslag for forsinkelser som er på mer enn åtte timer for reiser som er åtte dager eller kortere, og tolv timer for lengre reiser. Dobbelt tidsfrist om forsinkelsen skyldes luftfartstiltak, trengsel i luftrommet eller eksepsjonelle værforhold. Det vil si forhold som arrangør og transportør ikke er herre over.

Konkurs

Reisegarantifondet (RGF) kan hjelpe deg dersom reiseselskapet ditt går konkurs - så fremt at reiseselskapet har stilt garanti i Norge. Fondet betaler tilbake forskudd som kunden har betalt inn når en reise blir avlyst. Ved reiseavbrudd betales den del av vederlaget som svarer til ikke oppfylt ytelse. Videre dekkes utgifter til opphold og hjemreise dersom hjemreisen er en del av pakketuren. Sjekk om din arrangør har stilt garanti på RGFs nettsider.
På nett: www.rgf.no