På reisefot? Nå gjelder disse tiltakene

EU-kommisjonen anbefaler følgende generelle tiltak, uansett transportmiddel.

SMITTEVERN: Avstand mellom passasjerene og lavpris utenom rushtida, er blant EU-kommisjonens anbefalinger. Foto: NTB / Scanpix
SMITTEVERN: Avstand mellom passasjerene og lavpris utenom rushtida, er blant EU-kommisjonens anbefalinger. Foto: NTB / Scanpix Vis mer

Onsdag kunne EU-kommisjonen presentere flere tiltak som vil påvirke europeisk reiseliv i tiden fremover.

Dette innebærer felles retningslinjer som skal føre til gradvis bruk av forskjellige transportmidler - og reiser landene imellom.

Samtidig anbefaler de tiltak for de spesifikke transportmidlene, der lavere priser utenom rushtida for togpassasjerer er en av anbefalingene.

Felles tiltak

EU skriver i sine dokumenter, som ble lagt fram onsdag, at de ønsker å få igang en økning i persontransporten over hele EU for alle transportformer.

De har utarbeidet felles retningslinjer som de mener bør bli iverksatt innen EU, men også i ikke EU-land, «for å muliggjøre effektiv videreføring av transporttjenester», skriver EU-kommisjonen.

Her er tiltakene de mener bør følges på tvers av transportmidler og land:

 • I det minste under den første lettelsen av begrensningene, kan antall passasjerer måtte reduseres på kjøretøyer i visse transportformer for å sikre at eventuelle aktuelle fysiske distansekrav overholdes tilstrekkelig.
 • Frivillig bruk av sporingsapper for kontakter bør betraktes som et god tillegg for risikoredusering.
 • Transportarbeidere bør være utstyrt med beskyttelsesutstyr og, der det er mulig, atskilt med barrierer fra passasjerer.
 • Hyppig rengjøring og desinfisering av kjøretøy, og økt hyppighet av innsamling av avfall.
 • Systematisk installasjon av hånddesinfiserende stasjoner og krav om bruk av dem når det er mulig.
 • Styrking av ventilasjon, luftfiltrering og eventuelt prioritering av bruk av naturlig luft.
 • Bruk av masker for passasjerene, spesielt der avstandstiltak ikke kan overholdes fullt ut hele tiden.
 • Billetter og informasjon skal leveres elektronisk og automatisk. Elektronisk forhåndssalg av billetter bør markedsføres sterkt og prioriteres, samt avanserte innsjekkings-, reservasjons- og registreringsprosedyrer.
 • Innsjekking, lasting og lossing av bagasjen skal organiseres slik at trengsel av passasjerer unngås.
 • Forhåndsbestilling av ombord-tjenester og måltider der det er mulig ved bestilling, for å redusere kontakten mellom personalet og passasjerer.
 • Tilgjengelig informasjon om implementerte prosedyrer for sikker atferd, så vel som nødvendig verneutstyr for passasjerer, bør være godt synlig i knutepunkt og i kjøretøy, og gjort tilgjengelig i forkant av reisen.

Egne tiltak for hvert transportmiddel

EU har også laget spesifikke anbefalinger til de enkelte transportområdene, deriblant urbane transportmidler, båttrafikk, jernbane, taxitjenester, buss og luftfart.

Her påpeker EU-kommisjonen blant annet at jernbanen er avhengig av at hver enkelt passasjer tar ansvar for å holde avstand, med tanke på det store antallet passasjerer som reiser daglig. Her oppfordres det til tilfeldige kontroller for å sikre at passasjerene følger opp.

De sier videre at man bør sørge for god passasjerflyt på stasjonene, og vurdere å stenge enkelte stasjoner dersom man ikke klarer å sørge for å beskytte passasjerenes helse på en tilfredsstillende måte.

Ifølge EU-kommisjonen bør dessuten reiser utenom rushtida oppmuntres med insentiver, for eksempel justerte priser, for å unngå trengsel på togene.

Vy vil derimot ikke gjøre noe med prisene.

Dette sier Vy

- Det er ikke aktuelt å redusere prisene. De reisende har i dag et bredt togtilbud med avganger gjennom døgnet og det er mulig å reise på forskjellige tider på døgnet, samt utnytte plassen om bord i togene på en god måte, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz til Dinside.

Hun sier videre at de har merking av seter i togene slik at det er avstand mellom de reisende, og at det fortsatt er sterke oppfordringer fra myndighetene om å benytte hjemmekontor og ikke reise om det ikke er helt nødvendig.

Hun legger til at det fortsatt er god kapasitet i togene deres, og at mange er flinke til å følge oppfordringene fra helsemyndighetene, noe Vy setter pris på.

- For dette er noe vi må løse sammen med kundene våre, sier Scholz.

Når vi spør Vu om de frykter en opphopning av passasjerer, slik EU-kommisjonen illustrerer, og om stengte stasjoner i så fall kan være et mulig tiltak, påpeker Scholz at det er Bane Nor som er ansvarlige for stasjonsområdene, og at stenging av stasjoner er en beslutning de ikke kan ta.

- Samtidig vil det å stenge stasjoner forringe togtilbudet og den bredden vi tilbyr, og skal tilby i henhold til avtalen vi har med Jernbanedirektoratet. Det forringer også muligheten de reisende har til å benytte forskjellige avganger og benytte all kapasiteten som er om bord, sier Scholz.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!