Orkanenes navn

Farlige fenomener med vennlige navn.


Ifølge National Hurricane Center gikk man over til å gi stormene korte og distinkte navn i stedet for lengde-breddegrad-identifikasjon. Enkle navn i stedet for lengde-bredde-gradsidentifikasjon letter og forhindrer feil i informasjonsutvekslingen om stormene. Navnene på orkanene varierer etter geografiske områder. I mange områder har orkanene manns- og kvinnenavn. Det nordvestlige Stillehavet skiller seg ut med å bruke få kvinne- og mannsnavn. Her brukes navn på blomster, trær eller beskrivende adjektiver. Navnene roterer etter årssykluser.

Opphavshistoriene til navnene varierer også med geografisk område, og noen av historiene er riktig fornøyelige; Ifølge National Hurricane Center gis det første propre navnet av en australsk meteorolog i begynnelsen av forrige århundre. Han ga de tropiske syklonene navn etter politiske figurer han mislikte. Eksempler på treffende navn er Vandrer målløst rundt Stillehavet og Skaper mye uro.

Det engelske ordet for orkan, hurricane, har sitt opphav i Hurican som er en karibisk gud for det onde. Denne guden har igjen sitt opphav fra Maya-guden Huracan som var en av skapergudene som blåste over vannet og brakte tørt land til jorden.

  • Tilbake til innledningen