Oppvask på Gardermoen

Luftfartstilsynet vil granske sikkerhetsrotet på Gardermoen forrige uke.

Luftfartstilsynet og ledelsen ved Oslo Lufthavn Gardermoen skal snu hver stein for å finne ut hvorfor en passasjer med tilsynelatende mistenkelig håndbagasje kunne passere sikkerhetskontrollen fredag ettermiddag, uten at alarmen gikk.

Dette melder NTB i etterkant av sikkerhetsglippen som skjedde på Gardermoen forrige uke.

Informasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Luftfartstilsynet, opplyser at Oslo Lufthavn Gardermoen har kartlagt hele hendelsesforløpet i forbindelse med vedkommende og den antatte bomben. Rapporten vil være tema for et møte på Gardermoen senere i dag, hvor alle involverte parter vil delta.

Bjørn Takle Friis sier til NTB at Luftfartstilsynet vil gå grundig gjennom alle rutiner som gjengis i rapporten, og at de vil komme tilbake med eventuelle pålegg når dette er gjort.