Oppgave 1: Fjorårets nøtt

I fjor påske ba vi om navnet på en hellig by. Hvordan står det til med hukommelsen?

Forrige oppgave - Neste oppgave

Navn på by. Åtte bokstaver.

Oppgave 1: Fjorårets nøtt

” Her vil vi vite navnet på en by som sies å være den eldste i verden hvor det fremdeles bor mennesker. Gjennom byen renner en hellig elv, og religionen står svært sentralt i alt som skjer her.”

Således lød fjorårets hovedoppgave. For de av dere som er utstyrt med klisterhjerne, burde ikke dette by på noen problemer. For å gjøre det litt enklere kan vi fortelle at byen, ifølge legenden, er skapt av guden Shiva. Byen går også under navnene Benares eller Kashi, og regnes for å være rundt 3.000 år gammel.

Sliter du fortsatt, kan et søk i blant våre gamle artikler være til hjelp.