Ønsker slutt på taxfree etter landing

Taxfree-handel i Gardermoens ankomsthall kan bli borte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det regjeringsoppnevnte særavgiftsutvalget skriver i sin rapport, som ble publisert klokken 11 i dag, at "hvis det ikke er ønskelig å fjerne innførselskvoten på alkohol og tobakk, anbefaler flertallet subsidiært at tax free-handel ved ankomst på lufthavn i Norge og særskilte dispensasjonsordninger for såkalte ”korte fergeruter” mellom Norge og Sverige uansett avvikles."

Taxfree

Bør taxfree etter ankomst forbys? (Avsluttet)
Nei, overhodet ikke(92%) 601
Ja, absolutt(7%) 43
Nei, men kvotene bør reduseres(2%) 11
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Dette kommer samtidig som at rapporten anbefaler at all taxfree-handel avvikles. Grunnen til at de anbefaler dette, er at Norge taper mye penger
i skatter og avgifter. De vil altså tette handlesgapet mellom Norge og nabolandene våre. Utvalget mener dette vil gi Norge omlag en milliard i ekstra inntekter.

Dette betyr at den nye taxfree-butikken på Gardermoen kan gå en usikker tid i møte. Den har vist seg å være veldig god butikk. I 2006 omsatte Travel Retail Norway, som driver taxfree-butikkene på de største norske flyplassene, for 2,2 milliarder kroner, 700 millioner mer enn året før.

I utganspunktet anbefaler utvalget all stopp på taxfree-handling, men i særmerknader i dokumentet skriver noen av utvalgets medlemmer følgende:

"Medlemmene Øystein Arff Gulseth, Tor Hersoug og Sissel Monsvold mener at den
avgiftsfrie importkvoten på alkohol- og tobakksvarer er et unntak fra avgiftsplikt som
ikke kan begrunnes ut fra økonomisk teori. Disse medlemmene mener likevel at taxfree-ordningen og importkvotene vi har i dag bør videreføres."

De skriver også at de noen utvidelse av kvotene ikke bør innføres.