Om solstråler

Solstrålene er livgivende, men kan også føre til store skader.

Du bør ikke sole deg timesvis i strekk, selv om det er lett å glemme tiden på en deilig strand når du er bevæpnet med faktortung solkrem.
Du bør ikke sole deg timesvis i strekk, selv om det er lett å glemme tiden på en deilig strand når du er bevæpnet med faktortung solkrem. Vis mer
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Vi elsker å sole oss, og mange forskere fremhever at soling tross alt har flere gode helseeffekter. Sollys virker positivt mot flere hudsykdommer og depresjoner. Sollyset bidrar også til at huden danner D-vitaminer, et vitamin som blant annet er nødvendig for opptak av kalsium i skjelett og tenner.

Dessverre er det ikke solstrålene bare til glede. Overeksponering kan forårsake både hudkreft (føflekkreft og annen hudkreft), aldringsforandringer, øyeskader og immunsvikt.

UV-stråler

UV-strålene fra solen klassifiseres i tre typer:

  • UV-A – stråler som ikke absorberes av ozonlaget.

  • UV-B – stråler som delvis absorberes av ozonlaget.

  • UV-C – stråler som absorberes fullstendig av ozonlaget.
  • UV-A kan gi forandringer i hudlagene, og UV-B trenger gjennom hudoverflaten og forårsaker blant annet forbrenninger. Det er disse to stråletypene som kan gi langsiktige skader. Mange av effektene viser seg ikke før man kommer i voksen alder, men skadene kan skje allerede mens man er barn. Fysiske solfiltre skjermer for både UV-A og UV-B. En del kjemiske filtre gjør også det, mens andre kun skjermer for UV-B.

    Her finner du vår huskeliste for solkrem.

    Kilder: Hudpedagogisk senter ved Rikshospitalet/Doktor Online, United States Enviromental Protection Agency, Statens Næringsmiddeltilsyn.