Økt flyavgift - du får svi

Mens flyselskapene og Luftfartsverket klager over at luftfarten har blitt en melkeku for Staten, hevder Finansdepartementet at regnskapet går i null. Til sist er det uansett vi reisende som må belage oss på å betale. Fra 1. april legger Staten om passasjeravgiftene for luftfarten.

Mens avgiften for utenlandsreisende senkes til 128 kroner, økes avgiften for innlandet fra 116 til 128 kroner. I tillegg utvides de avgiftsbelagte rutene til å dekke hele Norge, med unntak av de tre nordligste fylkene (Bodø og Tromsø er her unntatt).

Dyrere billetter

Over 30 prosent av billettinntektene går til avgifter.
Over 30 prosent av billettinntektene går til avgifter. Vis mer
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Mandag 18. desember stanset Luftfartsverket og ansatte i flyselskapene all lufttrafikk i Norge i én time. Bakgrunnen for streiken var det høye avgiftsnivået på luftfart i Norge, et nivå som nå økes ytterligere.

- Dette fører til at det blir dyrere å være flypassasjer innenriks, mens det blir billigere å fly til utlandet, mener administrerende direktør i Luftfartsverket, Randi Flesland.

Braathens har varslet at de billigste billettene kan få ett prishopp på mellom 20 og 30 prosent. Det betyr at billetter som før har ligget på 990 kroner vil koste rundt 1.250 kroner. Selskapet er ikke i tvil om hvem som tjener på omleggingen.

- De som rendyrket tjener på omleggingen er utenlandske selskaper som flyr til og fra Norge, sier informasjonsdirektør i Braathens Frode Geitvik.

Økte priser, redusert trafikk

SAS varsler økte priser på innlandsbilletter, men setter samtidig ned prisene på utenlandsrutene. Simen Revold, informasjonsdirektør i SAS, mener at Norge har et skjørt system for innenlands flytrafikk, og frykter nedleggelser av innlandsruter med dårlig belegg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les mer om hvilke konsekvenser avgiftsomleggingen har for distriktene.

Hvem taper?

Finansdepartementet har regnet ut at omleggingen av passasjeravgiftene, kombinert med innføringen av nullsats på moms, er provenynøytral. Det vil si at Staten verken får en krone mer eller mindre i kassen. Men konsekvensene for flyselskapene og luftfartsverket er ikke beregnet.

- Vi har beregnet hvordan omleggingen slår ut for statens inntekter, men det er ikke vår oppgave å gå inn de enkelte selskapenes økonomi og vurdere effekten for enkeltselskaper, sier informasjonssjef i Finansdepartementet, Anne-Sissel Skånvik.

En rapport utarbeidet av ECON Senter for økonomisk analyse konkluderer imidlertid med at taperne av omleggingen vil bli reisende i distrikts-Norge, samt selskapene som frakter disse. Avgiftspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Erik Dalheim, er bekymret for effekten av omleggingen.

- Jeg vil si at det er uheldig at vi har et avgiftsnivå som slår så skjevt ut for forskjellige grupper og selskaper. Det er ingen tvil om at avgiftene knyttet til luftfart er konkurransevridende, sier Dalheim.

At omleggingen er konkurransevridende er hinsides all tvil, mener Braathens.

- Det er helt åpenbart at Braathens blir rammet mye tyngre enn de andre flyselskapene. Avgiftene for vårt rutenett vil øke med mer enn 400 millioner kroner, og tar vi nullsatsen med i beregningen ender vi opp med en samlet negativ effekt på rundt 300 millioner kroner, sier Geitvik.

Avgiftsnivået på luftfarten i Norge er per i dag blant de høyeste i verden. Kostnadsforskjellene er så markante at chartertrafikken inn til Norge har valgt å legge om ruter til de nordlige fylkene.

- Avgiftsnivået for chartertrafikken fra utlandet til Norge, er så høyt at det er mer lønnsomt å lande et fly i Sverige for så kjøre turistene i busser over grensen. Dette sier pressetalsmann i Ving Norge, Andreas Askeland. I følge Nordlands Framtid koster det 51.265 kroner mer i landingsavgifter å lande et 220 seters charterfly i Bodø eller Tromsø, enn i den nord-svenske byen Kiruna.

Flyplasser må nedlegges

Luftfartsverket er i dag ansvarlig for driften av 45 flyplasser i Norge. Etter deres beregninger vil en fortsatt sikret drift av disse koste rundt 4 milliarder kroner i perioden 2002 til 2005. Luftfartsverket har kun 2,5 milliarder til disposisjon, og ser mørkt på framtiden.

- I ytterste konsekvens må noen flyplasser stenges. Vi vurderer nå 26 regionale flyplasser, og vil forelegge en rapport til Stortinget. Så blir det opp til Stortinget å avgjøre den videre gangen, sier administrende direktør Randi Flesland.

Billig reise?

Den enkleste måten å få seg en ferie i siste liten er å følge med på vår kontinuerlig oppdaterte restplassoversikt. Hvis du er i tvil om hvor reisen bør gå, kan du sjekke lesernes egne anbefalinger og reisebrev i Din Reiseguide. Her kan du også selv gi karakterer på reisemål hvor du har vært. Om flyene går som de skal finner du ut i vårt nye verktøy, Fly i rute?