Nye norske pass godkjent til USA

Norske pass er godkjent for visumfri innreise til USA, men bare pass utstedt fra 3. oktober 2005.

De nye norske biometriske passene utstedt fra oktober 2005, er nå godkjent for innreise til USA under Visa Waiver-programmet. Har du denne typen pass kan du altså reise inn til USA uten å søke visum først. Det kan du også om du har et maskinlesbart pass, der førstesiden med personlig informasjon er maskinskrevet, ikke håndskrevet. Disse er produsert fra omkring år 2000.

Dyrt med visum, dyrest med nytt pass

Den nye godkjenningen av den siste norske passtypen, betyr at de aller fleste nordmenn nå kan reise inn til statene uten å søke visum først. Har du ikke en av disse passtypene, må du søke visum via den amerikanske ambassaden. Det koster 100 dollar (cirka 640 kroner), og kan ta inntil fire uker. Et nytt pass koster 990 for personer over 16 år og 420 for barn under 16 år. Det skal fortrinnsvis leveres innen ti dager, men i enkelte distrikter i sommersesongen kan det ta litt lengre tid.

Biometriske pass

Biometriske pass kalles også e-pass. Produksjonen av de norske passene av denne typen startet 1. oktober 2005. Her inneholder personaliasiden en elektronisk brikke der et digitalt ansiktsfoto av passinnehaveren lagres. I tillegg inneholder brikken personopplysningene som også står på personaliasiden. Fra 2008/2009 er planen at slike pass også vil ha fingeravtrykk lagret i den elektroniske brikken. Du kan selv kontrollere informasjonen som er lagret på brikken, i en passleser som skal finnes ved hvert politidistrikt.

  • Nye pass ikke tilstrekkelig risikovurdert