Hvor blir det av toget? Ny reisegaranti skal gi deg kompenasasjon ved forsinkelser. Foto: Colourbox
Hvor blir det av toget? Ny reisegaranti skal gi deg kompenasasjon ved forsinkelser. Foto: ColourboxVis mer

Ny reisegaranti for togpassasjerer

Fra 1. januar får du kompensasjon ved forsinkelser.

Gode nyheter for alle som kjører mye tog. Fra 1. januar 2009 innføres en reisegarantien der du er lovet kompensasjon dersom toget er forsinket. Det skriver Forbrukerportalen.

Reisegarantien er utformet i samarbeid mellom NSB og Jernbaneverket, og gir passasjerene muligheten til å kreve kompensasjon fra NSB for forsinkelser. Detaljene er imidlertid ikke klare ennå, så hvor mye forsinket toget må være før du får kompensasjon, er ikke bestemt.

- Dette er et stort skritt i riktig retning for togpassasjerene. Det betyr at de kan kreve kompensasjon fra NSB for alle forsinkelser på jernbanen, uavhengig av om disse er forårsaket av NSB eller Jernbaneverket.

Tidligere har NSB nektet å kompensere passasjerene når forsinkelsene har vært forårsaket av feil ved signaler og jernbanelinje, da dette er Jernbaneverkets ansvarsområde.

Prisredukjson på månedskort

Forbrukerrådet jobber nå at denne kompensasjonen også skal gis i form av en pendlergaranti, der gjentatte forsinkelser gir avslag i prisen på månedskortet hos NSB.

- Gjentatte forsinkelser er en mangel ved tjenesten som gir grunnlag for et avslag i prisen. En slik kompensasjon må standardiseres i vilkårene til NSB, sier rådgiver i Forbrukerrådet Janne Pedersen til Forbrukerportalen.