Norske karttjenester

To av disse norske tjenestene er kun til hjelp for planlegging av norgesturer. Én av de tre har kartdata også for Sverige og Danmark.

Visveg

Kan kun hjelpe deg med ruteplanlegging i Norge. Har store vanskeligheter med å finne våre adresser, og når vi endelig greier å få systemet til å finne adressen, greier den ikke å beregne ruten. Greier ikke å beregne ruten på to av tre ønskelige reiseruter.

Noe merkelig med formatet på siden, slik at vi ikke greier å lese alt som står der, og det går heller ikke å skrolle ned. Kun rutebeskrivelse på kart, ikke som beskrivelse med rutepunkt. Du kan velge rute med mellomstopp.

Norske karttjenester


  Totalinntrykk: 1
  Når vi må belære systemet om hvor adressen finnes, er det fullstendig ubrukelig.

  Ekstern lenke: Visveg

Norske karttjenester


Gule sider

Er kun til hjelp på norske adresser. Du må først velge avreiseadresse, så vente på at systemet finner adressen, så kan du velge reisemål, og så vente på at ruteplanleggeren finner ruten. Kommer som både kart og liste med reiserute.

Gir en kjørebeskrivelse som blir feil, og som ikke vil ta oss til den adressen vi er ute etter.

Norske karttjenester


  Totalinntrykk: 2
  Finner adressen, men gir feil rutebeskrivelse på ett av tre tilfeller - og med feil rutebeskrivelse er det egentlig ubrukelig. Krasjer mye.

  Ekstern lenke: Gule Sider

Norske karttjenester
Norske karttjenester


NAF Ruteplanlegger

Gir rutebeskrivelse både i form av kart og beskrivelse som liste med rutepunkter. Gir feil rutebeskrivelse i ett av tre av våre ruteønsker, slik at vi ikke ville ha kommet helt fram med bilen. Gir hjelp på norske, svenske og danske adresser.

Kan velge om du vil kjøre i fartsgrensen, eller hvor mye over eller under fartsgrensen du vil kjøre (i prosent). Får angitt distanse i kilometer, og reisetid. Du kan også få en kostnadsrapport med ventede utgifter til drivstoff, mat og overnatting.

  Totalinntrykk: 2
  Gir feil rutebeskrivelse på en av tre ønskede ruter, men gir god tilleggsinformasjon (kostnader).

  Ekstern lenke: NAF

>> Klikk her for å gå til ruteplanleggerne for Europa