Nødpass

Nytt pass tar det inntil to uker å få. Har du det travelt må du skaffe deg nødpass.


Haster det å få nytt pass kan du få utstedt nødpass. Dette er kun gyldig for en enkelt reise, og skal leveres tilbake til politiet ved retur til Norge.

Prisen er imidlertid den samme som for ordinære pass, altså 990 kroner for de over 16 og 420 kroner for barn under 16.

Nødpass er ikke maskinlesbart.