New York, London, Bangkok og Shanghai i faresonen

Flere av verdens store byer ligger så lavt at de er utsatt for stigninger i havnivået. En tidendedel av verdens befolkning bor i risikoområder.

De fryktede klimaendringene forventes blant annet å føre til økt havnivå og kraftigere uvær. Nå viser en studie fra International Institute for Enviroment and Development (IIED) at hele 634 millioner mennesker, en tiendedel av verdens befolkning, bor i områder utsatt for risiko ved økning av havnivå og storm. Kystområder som ligger under ti meter over havnivå blir regnet som risikosoner.

Flertallet av verdens storbyer

Studien viser også at to tredjedeler av verdens storbyer med mer enn fem millioner innbyggere ligger helt eller delvis i risikosonen. Det er spesielt land i Asia som har byer i faresonen, byer som gjerne ligger i tettbygde elvedeltaer og i små øystater.

Tokyo er en av byene som ligger i faresonen. Foto: Jan Harry Svendsen Vis mer
Kanskje frihetsgudinnen blir stående med skjørtene i vann? Foto: Karoline Brubæk Vis mer


Disse landene og storbyene er fremhevet i rapporten som ekstra utsatt:

 • Store deler av Bangladesh
 • Belize
 • Kina, med for eksempel Shanghai og Tianjin (Beijings havneby).
 • Djibouti
 • Alexandria og Nilens delta i Egypt
 • Byer som Liverpool, Bristol, Southampton, Newcastle og London i Storbritannia
 • Georgetown i Guyana
 • Paramaribo i Surinam
 • Calcutta, Madras og Mumbai i India
 • Jakarta, Indonesia
 • Tokyo, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka og Sapporo i Japan
 • Bangkok, Thailand
 • Banjul, Gambia
 • Store deler av Nederland
 • Manila, Filippinene
 • Ho Chi Minh byen og Hanoi, Vietnam
 • New York City og østkysten av USA, samt gulfkysten
 • Flere enn 180 land har innbyggere som bor i risikosonen under ti meter over havet. De ti landene Kina, India, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Japan, Egypt, USA, Thailand og Filippinene har flest innbyggere som bor i risikosonen. De ti landene med størst andel av sine innbyggere bosatt i lavtliggende kystområder er Bahamas, Surinam, Nederland, Vietnam, Guyana, Bangladesh, Djibouti, Belize, Egypt og Gambia.