Muligheter i militæret

Vil du hjelpe, er mulighetene mange både innenfor og utenfor militæret.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Vil du ha en lignende jobb som Erik Haugstad, må du ha en viss militær bakgrunn.

- Vil du ha internasjonale oppdrag på stabsnivå innen militæret, må du ta befalsutdannelse, krigsskole eller noe annet som gjør
at du blir yrkesoffiser, sier Haugstad.

Lav flyvning langs en strand i Øst-Timor
Lav flyvning langs en strand i Øst-Timor Vis mer

For de som først har denne bakgrunnen, er det muligheter også om de senere har gått ut av Forsvaret, og nå er vernepliktig befal. Med ordinær førstegangstjeneste, har du mulighet for å dra med en norsk avdeling på oppdrag. Den norske bataljonen som for øyeblikket er i Kosovo, er et eksempel på en slik mulighet som eksisterer nå. Etter annen verdenskrig har Norge blant annet hatt avdelinger i Korea, Sinai, Libanon, Saudi-Arabia og Bosnia.
Erik Haugstad er selv sanitetsoffiser, og har allsidig militær bakgrunn. Han står på en beredskapsliste over norske offiserer. Han understreker at andre stillinger i andre misjoner kan være ganske annerledes, og mindre komfortable og varierte enn månedene på Øst-Timor har vært for ham nå. Erfaringen fra Kosovo er et godt eksempel på det.

Man trenger ikke være stadig tjenestegjørende for å få internasjonale oppdrag, men kan søke engasjementer på normalt seks måneder, og ta permisjon fra vanlig jobb.

Veldedige muligheter

Har du ikke lyst til å gå den militære veien for å gjøre noe for verden, kan du prøve å få jobb innen en veldedig organisasjon. Har du fagutdanning (for eksempel som lege eller ingeniør), er sjansene for å få jobb større, enn om du har en samfunnsvitenskaplig bakgrunn. Men også samfunnsvitere brukes. Innen ”government building” er det bruk for mye forskjellig. Til å gjennomføre valg for eksempel, har det vært både jurister og folk med andre bakgrunner i sving i Øst-Timor. Politifolk har mange av de samme muligheter som militære.

Du kan søke jobb i blant annet disse organisasjonene: Fredskorpset, Flyktningerådet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Klikk her for å se hvordan du kan få jobb i internasjonale hjelpeorganisasjoner.