Mer mat og penger til flypassasjerene

Bergen (NTB - Kjell Sletta): Fra idag, torsdag har du som flypassasjerer økte rettigheter når flyet ikke går som det skal. Takket være EU kan passasjeren kreve både mat, overnatting og penger.

Mer mat og penger til flypassasjerene

 1. Sterkere rettigheter for flypassasjerer


En del av dette praktiseres også i dag. Men de nye reglene er strengere. Flyselskapene i Norge regner med at EU-forordningen som settes i verk torsdag, vil koste dem en del millioner kroner, men vil ikke oppgi noe tall. Selskapene og forbrukermyndighetene er uenige om hvor langt passasjerenes rettigheter strekker seg.

 • Her ser du et sammendrag av de nye reglene.
 • - Krav

  - Det nye er for det første at passasjeren har krav på pengekompensasjon uten å måtte legge fram dokumentasjon for at han har lidd tap. Det andre er at passasjeren har rett på forpleining, uansett hva som er årsaken til forsinkelsen, sier Pål Harald Asknes i Forbrukerrådet til NTB.

  - Ville disse reglene bedret rettighetene for eksempel til passasjerene som satt fast på Gardermoen i fjor høst på grunn av sykdom blant flygelederne?

  - Helt klart. De ville hatt krav på mat, hotell og dekning av utgifter, sier Asknes. Han legger til at flere flyselskap også i dag dekker noe av dette, men nå kommer det klare regler.

  Forbrukermyndighetene og EU har så langt tolket de nye reglene slik at de også sikrer kompensasjon ved tekniske problemer og når været hindrer lufttrafikken. Dette er selskapene uenige i.

  Vær

  - Vi mener tekniske feil er selskapenes risiko. Det finnes unntak, som at en fugl har fløyet inn i maskinen, men ved tekniske problemer mener vi selskapene har ansvaret, sier Asknes.

  Når det gjelder været, har de europeiske flyselskapenes organisasjon gått til sak ved EU-domstolen for å få fastslått at de ikke har ansvaret når uvær hindrer flyging. Her er myndighetene i EU og flyselskapene på kollisjonskurs, og det kan raskt bli tvistesaker når EU-forordningen tar til å gjelde fra torsdag.

  Gir mat

  - For oss vil dette i første rekke bety at vi må stille opp med noen flere matkuponger. I dag gir vi mat ved forsinkelser over fire timer, EU-regelen fastsetter to timer, sier informasjonssjef Anne Grete Ellingsen i Norwegian.

  Norwegian driver ikke med overbooking, og Ellingsen regner derfor ikke med at bestemmelsene vil få stor betydning. Selskapet har ikke noe tall for økte utgifter som følge av reglene.

  Norwegian er ikke enig i at dårlig vær eller streiker vil utløse kompensasjon. Hvis selskapet har gjort alt det kan for å få flyet av sted, kan det ikke lastes hvis været er dårlig eller streik fører til forsinkelser, sier hun.

  Ikke vær
  Informasjonsdirektør Simen Revold i SAS Braathen sier til NTB at SAS alltid har ligget høyt når det gjelder kompensasjon. Han venter derfor ikke de store endringer når EU-forordningen trer i kraft. Han bekrefter at det vil medføre ekstra kostnader for de tre selskapene SAS, Braathens og Widerøe, uten å kunne si hvor mye.

  Revold avviser at forhold som vær og streiker skal føre til kompensasjon.

  - Det vil være helt urimelig om selskapene skal belastes for forhold de ikke har noen kontroll over, sier Revold.

  Informasjon

  EU-forordningen bestemmer at det skal informeres om passasjerenes rettigheter ved innsjekkingsskranken. Der skal det stå at dersom flyet er mer enn to timer forsinket, har man krav på en skriftlig orientering om sine rettigheter.

  Flyselskapene er nå i ferd med å legge siste hånd på en slik orientering slik at mest mulig skal være klart til torsdag. Både forbrukermyndighetene og flybransjen regner likevel med at det kan bli mange uklare grensetilfeller i tiden framover.

 • Her ser du et sammendrag av de nye reglene.
 • (©NTB) [email protected]