Mer informasjon

Her kan du finne mer informasjon om skadelige solstråler og hvordan du bør beskytte deg mot dem.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Mer informasjon kan du få fra:

 • Statens strålevern:
  Egne sider om UV-stråling og spesiell informasjon for påsken.
  www.uv-info.no.
 • Norsk institutt for luftforskning (NILU):
  Nasjonalt nettsted for fakta og målinger/prognoser for ozonlaget og UV-stråling.
  www.luftkvalitet.info/uv
 • Kreftforeningen:
  Råd om gode solvaner.
  www.kreftforeningen.no
 • Statens forurensningstilsyn:
  Statlig program for overvåkning av ozonlaget og UV-stråling.
  www.sft.no
 • Mattilsynet:
  Informasjon om solkremer.
  www.mattilsynet.no
 • Tilbake til hovedartikkelen