Maskinlesbare pass

Har du maskinlesbart pass?


Er passet håndskrevet er det ikke maskinlesbart, men hvis navnet ditt er trykket i passet er det elektronisk lesbart.

De maskinlesbare passene er nye flere steder i landet, men har du fått utstedt pass ved passkontoret i Oslo etter 1999 er det elektronisk lesbart. Fra 1. januar i 2004 er alle nye pass maskinlesbare.

Det kan ta opp til to uker å få et slikt pass fra søketidspunktet. Så det lønner seg å være ute i god tid.

Skal du til USA i nærmeste fremtid, bør du skaffe deg et slikt. Mer om det her.