Luftfarten vil skjerpe seg

Norsk luftfart har satt seg som mål å ha nullvekst i CO2-utslippene fram mot 2020.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo (NTB-Geir Lillesund):- Vi ønsker å bli kvitt verstingstempelet som vi har fått. Derfor skjerper vi oss og vil komme i forkant av det som kreves av oss. Men i stor grad snakker vi om planer og ikke virkelighet. Derfor må bransjen kreve og få rammebetingelser som gir oss tilstrekkelig økonomi til å følge opp planene, sier administrerende direktør Per Arne Watle - sjef for Widerøe og styreleder i NHO Luftfart.

Flyselskapene, Avinor og NHO presenterte onsdag utredningen «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart» der det vises til over 50 konkrete tiltak som dels er satt i verk og dels venter for å nå målet om nullvekst av klimagasser fra luftfarten - selv med en betydelig trafikkvekst. Bransjen går etter egne beregninger lengre enn regjeringens målsetting for transportsektoren i Klimameldingen.

Bilen verre enn flyet for klimaet

Moderne flyflåte

Din mening:

Kutter du flybruk på grunn av klimapåvirkningen? (Avsluttet)
Nei, jeg gjør som før(53%) 958
Reiser uansett lite med fly(37%) 664
Ja, jeg reiser mindre nå(10%) 173
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Strategidirektør i Avinor, Jon Sjølander, har vært prosjektleder for utredningen. Han sier til NTB at flyselskapenes tekniske og operative bidrag - blant annet modernisering av flyflåten - vil gi de største bidragene til utslippsreduksjonen. Men også endringer i organiseringen av trafikken i luften over Sør-Norge med mer energieffektive landinger og avganger vil bidra betydelig.

- Det er beregnet at klimagassutslippene fra driften av landets mange lufthavner vil være 10 til 20 prosent lavere i 2020 enn i dag. Dette vil dreie seg om omlegging av varmeproduksjonen, overgang til mer energieffektive kjøretøyer og bruk av klimanøytralt drivstoff, sier Jon Sjølander.

Det skal også gjennomføres en rekke tiltak for å stimulere til økt kollektivtrafikk til og fra de største lufthavnene - først og fremst på Flesland og Sola. Her trenger luftfarten et bredt samarbeid med operatørene av kollektivtrafikken.

- Lyntog er tingen, ikke feig ut nå!

Andel av CO2-utslippene

Norsk luftfart har samarbeidet med Transportøkonomisk institutt (TØI), Cicero - senter for klimaforskning, og Asplan/VIAK om utarbeidelsen av rapporten. I tillegg har man støttet seg til innspill fra miljøvernorganisasjoner, opplyste Avinors konsernsjef Sverre Quale da utredningen ble levert.

I tillegg til å dokumentere bransjens egne konkrete tiltak, har det vært et mål å gi en mest mulig nøktern og korrekt fremstilling av luftfartens bidrag i dag til klimautslippene. Siste offisiell statistikk er fra 2005, og den forteller at klimautslippene fra sivil innenriks luftfart var 1,7 prosent av de samlede CO2-utslippene i Norge. Dersom man tar utgangspunkt i alt flydrivstoff solgt i 2005, er luftfartens andel av de totale utslippene 3,5 prosent. Da regnes alle flyginger innenriks og alle flyginger til første reisemål i utlandet med - også de ruter som er foretatt av utenlandske flyselskaper.

EU vil stramme utslippskrav for fly