London EUs mest kriminelle hovedstad

London er den hovedstaden i EU som er mest plaget av kriminalitet, mens Lisboa er den tryggeste, viser en undersøkelse.

London er den farligste EU-hovedstaden å bevege seg rundt i, viser en undersøkelse basert på forhold i 2004. Nær hver tredje innbygger i den britiske hovedstaden har vært utsatt for tyveri, ran eller overfall i løpet av året undersøkelsen gjelder for. Til sammenligning har kun en av ti av Lisboas innbyggere vært utsatt for det samme. Portugals hovedstad kom best ut i denne undersøkelsen.

På krimtoppen etter London, kom Amsterdam (Nederland), Dublin (Irland), Belfast (Nord-Irland) og København (Danmark), skriver Financial Times i sin nettutgave.

Spørreundersøkelse

Undersøkelsen er utført av mellom andre FN-organisasjonen Unicri, og er gjort i de 15 "gamle" EU-landene, og tre nye (Estland, Polen og Ungarn). 2.000 innbyggere i hver av hovedstadene i disse landene ble spurt om sine opplevelser med kriminalitet i 2004.

I forhold til en lignende undersøkelse som ble utført i 1995, har kriminaliteten gått ned.

Undersøkelsen er ikke basert på tall fra myndigheter og politi.