Legitimasjon

For å få pass må du godtgjøre at du er den du hevder å være.


Når du søker om pass må du gjøre rede for hvem du er. For å fornye pass er det tilstrekkelig å ta med det tidligere passet om dette fortsatt er gyldig, eller om det gikk ut for mindre enn tre måneder siden.

For å få pass for første gang, eller om du mangler den typen pass som beskrevet ovenfor, skal du vise frem annen legitimasjon. Dette kan være:

  • Gyldig norsk førerkort.
  • Annet like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer (for eksempel bankkort med bilde eller postens id-kort).
  • Statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger.
  • Dessuten kan passmyndigheten kreve at du har med deg en myndig norsk person med gyldig pass som kan bekrefte din identitet skriftlig.

    Pass til barn

    Barn som skal søke om pass må selv være til stede sammen med en av foreldrene med foreldreansvar, og den voksne må legitimere seg. Ved felles foreldreansvar må også skriftlig samtykke samt legitimasjon eller kopi av legitimasjon for forelder nummer to tas med.

  • Mer om barn og pass