Kriterier for å få blått flagg

Blå flagg har historie tilbake til 1985, og blir nå forsøksvis utvidet til land også utenfor Europa.


Blå flagg oppstod i Frankrike i 1985, og i 1987 ble ordningen lansert i EU. Dette året ble 244 strender og 208 marinaer fra ti land tildelt blått flagg. Senere har kravene for å motta det blå hedersflagget blitt strengere. I 2001 ble det besluttet å gjøre organisasjonen verdensomspennende, og det arbeides nå med å få med flere land utenfor Europa i ordningen. Til nå er Sør-Afrika, Kanada, Marokko og Karibia som region med.

Kriterier for blått flagg

Strendene må oppfylle en del av 27 krav for å få blått flagg. Noen av kravene er nødvendige, av de ikke nødvendige kravene må et visst antall oppfylles. Blått flagg tildeles for en sesong av gangen.

Disse kravene gjelder:

  1. Vannkvalitet: Godkjenning av vannkvaliteten baseres på målinger gjort i foregående og inneværende år. Det vil si at strender som ikke hadde godt vann i fjor, ikke får bli med på listen i år.
  2. Miljøopplæring og informasjon: For eksempel varsling ved skadelig forurensnig, informasjon om flora og fauna og badevannets kvalitet.
  3. Miljøvern: Det kreves at området er underlagt en utviklingsplan som tilpasses vernehensyn. Det er også krav til søppelhåndtering og regelmessig renhold, samt sikker tilgang til stranden. På strendene som blir godkjent med blått flagg kan du regne med at det ikke er tillatt å fricampe eller kjøre bil.

  4. Sikkerhet og service: Det skal være badevakter på plass i sesongen, eller andre nødvendige sikkerhetstiltak som livredningsutstyr, førstehjelpsutstyr og telefontilgang. Det er også krav til at husdyrs adgang til strandområdet begrenses, og at det skal være tilgang til drikkevann ved stranden. Det kreves også at minst en av strendene i et område som tildeles blått flagg har tilgang og fasiliteter for handikappede.

Ekstern lenke:
Mer om blått flagg på organisasjonens nettsider.