Krevde 16.000 i erstatning

Vi har igjen sett nærmere på en sak som har vært til behandling i Klagenemnda for Selskapsreiser. Saken setter lys på ønsker.

Saken vi har valgt å kikke nærmere på denne gang dreier seg blant annet om hvorvidt du har krav på erstatning når du har ønsket en spesiell plassering på hotellet, og ikke får det.

Klagerens historie

Det var jo dette som skulle være ferie...
Det var jo dette som skulle være ferie... Vis mer

Vedkommende som klaget saken inn for Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser reiste med Ving til Mallorca og hadde med seg sin søsters familie. På forhånd hadde vedkommende sagt klart fra til selger at han ønsket å få leilighet i samme bygning som hans søster med familie.

Ved ankomst hotellet viste det seg at de to reisefølgene hadde blitt plassert langt fra hverandre. Dette ble umiddelbart påpekt ovenfor Vingverten. Det var imidlertid et krav at søsterens familie skulle flytte til samme del av hotellet som klageren. Etter en uke ble klagerens familie flyttet til søsterens del av hotellet. Måten dette skjedde på var kritikkverdig, i følge de reisende. Barna ble skremt av hotellpersonalet, som uten videre iverksatte flyttingen uten å meddele de reisende om dette. I følge klageren ble barna sterkt redusert etter denne hendelsen på grunn av hotellpersonalets framferd. De reisende var ikke fornøyde med det nye rommet de fikk. Totalt krevde de 16.000 i erstatning for en ferie som ble ødelagt på grunn av flytting, og barn som ble livredde for rengjøringspersonalet. I tillegg var ikke renholdet tilfredsstillende. Utover dette bemerkes det at Ving ikke satte de reisendes slektninger i kontakt med klageren, selv om de hadde lovet dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vings svar

Ving beklager framferden til hotellpersonalet som burde avklart flyttingen motsatt vei av det de reisende ønsket. Ving henviser videre til at ønsker om bestemt beliggenhet føres opp på bestillingen, men at dette aldri kan garanteres innfridd. Ving valgte likevel å utbetale totalt 4.000 kroner til de reisende som en erstatning grunnet renholdet, og det faktum at Ving ikke hadde satt familien hjemme i kontakt med de reisende, selv om de hadde lovet dette. Dette var klageren ikke fornøyd med, og sendte saken over til Reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser.

Nemndas avgjørelse

Nemnda sier i sin avgjørelse følgende: Ønsker vil bli søkt etterkommet dersom det er mulig, men manglende oppfyllelse av ønsker gir ikke grunnlag for krav om retting eller prisavslag. Med andre ord så ikke nemnda romplasseringen som noen mangel på reisen. Klageren var ikke lovet noen bestemt beliggenhet, men hadde fremsatt ønske om det. Klageren hadde således ikke krav på å få flytte. Nemda fant ikke grunn til å gi klageren medhold i at Ving skulle utbetale mer enn de 4.000 som allerede var utbetalt for renholdet, og det faktum at det ikke lyktes familien hjemme å komme i kontakt med de reisende.

Et ønsker er kun et ønske

Plassering ut fra ønsker gir deg ingen reklamasjonsrett hvis du ikke får det du har bedt om. Kommer du derimot ut for tilfeller hvor du har betalt for spesiell plassering ut fra et tillegg i prisen, har du full reklamasjonsrett hvis du ikke får det. Da er du nemlig lovet dette, og det vil være en mangel i følge Pakkereiseloven at du ikke fikk det.

Billig reise?

Ferie til overs? I vår oppdaterte restplassoversikt finner du de siste og billigste reisene som er tilgjengelig på markedet. Ta en titt i Din Reiseguide og se hva andre synes om ditt reisemål. Her kan du også legge inn karakterer selv eller skrive et reisebrev! Her kan du sjekke om flyet ditt er i rute!