Krav til kvinnevennlige hoteller

En hotellreservasjonstjeneste, Expotel, lanserer følgende kriterier for hoteller som kan kalles kvinnevennlige.

Hoteller med dametekke

  1. Ekstraservice for jenter
  2. Krav til kvinnevennlige hoteller


  • Godt opplyst parkeringsplass eller parkeringstjeneste (valet parking)
  • Romlås
  • Permanent belyste korridorer når det er mørkt ute
  • Kikkhull i romdøren
  • Diskret tildeling av romnummer i resepsjonen
  • Alenereisende kvinner skal aldri tildeles rom på bakkenivå
  • Jentevennlige hoteller - et lite utvalg