Klima- advarsel på fly

En britisk tenketank vil ha "sigarettpakkeadvarsler" på reklamer for flybilletter og charterferier som forteller at å fly fører til global oppvarming.

Tenketanken håper at slike advarsler vil kurere folks "avhengighet" av flyturer.

"Å fly fører til global oppvarming". Slik ser den britiske tenketanken for seg at advarselen på reklamene for billige flybilletter skal være formulert. Håpet er at i hvert fall noen skal droppe flyturen når de ser denne teksten.

Tenketanken, Institute for Public Policy Research, forselår også at en klimaavgift som kompenserer for utslippet flyturen fører til skal bakes inn i billettprisen. Dermed blir alle nødt til å betale sin klimabillett, en ordning som i dag er frivillig.

- Bevisene for at flytrafikk ødelegger atmosfæren er like sterke som bevisene for at røyking dreper, sa lederen av tenketanken, Simon Retallack.

Krever bedre togtilbud

Tenketanken sa videre at togtransporten må utbedres skal folk ha reelle alternativer til å fly.

- Hvis vi skal få folk til å skifte reisemønster, må advarslene følges opp med gode alternativer til de korte flyturene og tiltak som gjør at prisen på flybilletter reflekterer effekten det har på miljøet, sa Retallack.

Så spørs det om britiske myndigheter følger oppfordringen.

Kilde: The Guardian