Det er ikke bare deg selv å ta hensyn til i en skibakke. Foto: Colourbox.com
Det er ikke bare deg selv å ta hensyn til i en skibakke. Foto: Colourbox.comVis mer

Kan du skireglene?

Tenk ikke bare på deg selv

«Se opp, det kommer en bak deg!»


Det kan være lurt å ta en titt på skireglene før du prøver deg ut i bakken. Eventuelle ulykker kan ikke bare hende deg selv, men også andre du er nær i bakken.

Peer Bakke er daglig leder på Kongsberg Skisenter og han opplever ikke noe høyt tall i antall ulykker.

- Vi har ikke mange ulykker i forhold til antall skidager her på Kongsberg, men noen ulykker vil det alltid være. Vi har slått opp skivettregler både på hjemmesidene våre og på skisenteret, så vi regner med at de fleste kan reglene.

- Folk kjører som oftest pent i de vanlige skibakkene. Vi opplever at folk bryter skireglene mest i skiparkene. Her skal folk vise seg litt ekstra frem og de er noe friere enn i de vanlige bakkene.

Bli bedre i bakken

- Vi oppfordrer alpinistene til å ta ansvar for seg selv og andre i bakken for å unngå skader, sier avdelingsleder Gunnar Wold i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en pressemelding.

Sikkerheten ved selve nedfarten i alpinanlegg er anleggseiers ansvar, og det er DSB som sjekker at alt er på stell. Men selv om bakkene er sikret på tilfredsstillende måte, er dette ingen garanti mot ulykker. Det er viktig å følge instruksjonene i anlegget.

- Sikker skikjøring forutsetter at man er bevisst sine egne ferdigheter og ikke overvurderer egne evner. I tillegg bør man selvsagt ha skikkelig, godt tilpasset utstyr og bruke hjelm, sier Wold som mener det er lov å vise skivett og ta hensyn til andre som ferdes i alpinbakken.

– Et eksempel er å benytte ulike arenaer til den aktiviteten som er tiltenkt det avsatte området. Brettkjørere skal holde seg i brettkjøringsbakken, barn i barnebakken osv. Det bedrer sikkerheten for alle!

Kan du FIS internasjonale skivettregler? Sjekk her:

Regler og skivett

1. Ta hensyn. Du skal alltid oppføre deg og ta forholdsregler, så du ikke utgjør en fare for andre.

2. Ha kontroll. Hastighet og skiløp skal tilpasses evner og terreng, snø- og værforhold. Sørg for å ha fritt utsyn.

3. Velg spor. Du skal velge et spor å holde deg til det, så du ikke er en fare for dem som kjører foran deg.

Tips til vinterferien

4. Hold avstand. Pass på hvordan du oppfører deg i forhold til de bak deg og de foran deg. Ikke vær uforutsigbar i bakken, da kan du lett få en i ryggen, eller kjøre på noen foran deg. Hold avstand slik at andre skiløpere fritt kan utføre sine bevegelser.

5. Når du ankommer. Hvis du har hatt et lite stopp eller fall og vil entre skibakken igjen må du sørge for å se deg etter andre skiløpere i bakken først. Se både oppover i bakken og nedover i bakken.

6. Stopp. Om det ikke er helt nødvendig skal en skiløper ikke stoppe på steder hvor bakken er smal eller uoversiktelig. Om du faller skal du sørge for å komme deg fort opp igjen og komme deg til et sted du ikke er i veien.

Skiferiene du drømmer om

7. Opp- og nedstigning. Om du går opp eller ned en bakke til fots skal du sørge for at du ikke er i veien for de kjørende.

8. Skilt. Vær oppmerksom på markeringer og signaler. Sørg for at du overholder dem.

9. Ulykker. Ved ulykker er alle skiløpere forpliktet til å hjelpe til.

Du vil ikke møte denne veggen på skitur

10. Legitimasjon. Alle skiløpere som er tilstede ved en ulykke er forpliktet til å opplyse om personlige opplysninger - uansett om han/hun er vitne eller direkte involvert i saken.

Listen over skiregler er hentet fra Fédération Internationale de Ski sine hjemmesider.

Vil du sjekke snøforholdene, sjekk ut snørapportene på DinSides forside.