Kai Tak, Hong Kong
Ok, denne flyplassen er faktisk stengt, men for en flyplass det en gang var. Innflygningen til landingsstripene var et skue i seg selv, og nærmest en turistattraksjon i Hongkong.

Flyene som skulle inn til landingsstripe 13 (typisk nok med det tallet) fikk seg en virkelig utfordring. På grunn av landskapet rundt flyplassen måtte store passasjerfly komme inn nord-øst for rullebanen. Deretter fulgte en 47 graders hard sving for å komme seg i rett kurs inn mot rullebanen, over de tettbefolkede bydelene i Vest-Kowloon. Umiddelbart etter denne harde svingen møtte man et nytt problem, nemlig at man måtte rette flyet opp mot sidevindene, som var mer eller mindre konstante ved rullebanen. Dette gjorde manøveren ekstremt vanskelig og mange fly har fått store innflygningsproblemer til denne flyplassen.
Vi har plukket ut to videoer fra Kai Tak som illustrerer hvordan landinger her kunne utarte seg.