Jobb hos en turoperatør

Ønsker du en jobb med reise-goder, er mulighetene mange hos turoperatørene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

En jobb hos en turoperatør byr på mange utfordringer og muligheter både nasjonalt og internasjonalt.

Det er nedgangstider i reisebransjen, som ikke gjør det lett for deg som ønsker en slik jobb akkurat nå. De fleste aktørene har i løpet av høsten måttet kutte stillinger, og enkelte små selskap har endog måttet legge ned driften. Star Tour, som er Norges største turoperatør, har kuttet staben med 7-8 prosent.

- Reiselivet er svært konjunkturutsatt. Vi hadde en nedgang også under Gulf-krigen. Nå har vi hatt ti år med oppgang før denne nedgangen; det går i sykluser, sier Lena Petersson i Star Tour.

Frynsegoder

Jobbmulighetene er mange og varierte hos en turoperatør. Alle i konsernet får muligheten til å reise rimeligere enn normalt, så her kan du kombinere mange yrker med reiselyst. Du kan imidlertid ikke regne med å få ubegrenset med rimeligere reiser. Som selger får du også delta på studieturer til turoperatørens destinasjoner, fordi det er viktig å kjenne til det man selger. Som selger i Star Tour kan du forvente en studietur i året.

Jobbene

Hos en turoperatør kan du selvsagt jobbe som reiseleder på destinasjonen, eller som utfluktsleder for eksempel for en temareise til eksotiske destinasjoner. Da bor og jobber du på destinasjonen. Petersson i Star Tour forteller at utfluktsledere på Star Tours tematurer ofte er universitetsutdannede, og gjerne innen kunsthistorie.

Som ansatt hos turoperatør på kontor i Norge får du muligheten til å reise for hyggelige priser. På kontoret her hjemme kan du jobbe med blant annet salg, markedsføring, personal, økonomi og drift.

Dersom du jobber i et større konsern med avdelinger utenfor Norge, har du også muligheten til å jobbe innen andre deler av konsernet - være seg i Norden eller på kontinentet.

Lønnen ligger på gjennomsnittet av hva medlemmer i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon tjener. Eksempelvis har en selger i Star Tour en begynnerlønn på cirka 180.000 kroner. I tillegg kommer provisjon.

De største turoperatørene i Norge er Star Tour, Ving, Saga og Apollo.